zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrolujte pravidelně vaše studny

10.06.2014
Voda
Kontrolujte pravidelně vaše studny

Majitelé studní často nemyslí na pravidelnou kontrolu kvality vody. Situace se často zhorší po zimě, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami nebo naopak nadměrným suchem. To může velmi ovlivnit kvalitu vody ve studních.

Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody
Pravidelné kontroly studny by se měly provádět alespoň jednou do roka, nejlépe po zimě. Zkontrolovat je třeba nejen kvalitu vody - rozborem v akreditované laboratoři, ale i zpevněné okolí studny a vodotěsnost jejího krytu. Nezapomeňte ani na technické zařízení pro odběr vody.

Rozbory fyzikálněchemických a mikrobiologických ukazatelů vody vám provedou v akreditovaných laboratořích po celé ČR. Poradenství zpravidla poskytují také místní hygienické stanice.

V Praze můžete využít nabídky vodárenské společnosti Pražské vodovody a kanalizace, které nabízí zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč. Vzorky vody je nutné odebrat dle specifických pokynů do sterilní nádoby. Ty si můžete vyzvednout přímo v laboratoři, kde vám personál předá veškeré doplňující informace. Výsledky analýzy vody budou připraveny zhruba do týdne. V případě vzorků, které překročí hygienický limit, navrhne laboratoř také další postup.

Loňské rozbory vody ze soukromých studní ukázaly, že zhruba třetina vzorků neodpovídala vyhlášce a neplnila tedy hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa.

Kontakt na akreditovanou laboratoř PVK: Útvar kontroly kvality vody, Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 100, 606 910 872
Více informací o nabídce PVK naleznete zde

Další akreditované laboratoře naleznete v katalogu Vodarenstvi.czZnečištěné studny jsou v praxi velmi časté

Makrobiální znečištění vody může způsobit žaludeční a střevní obtíže, při závažnějších problémech hrozí úplavice nebo virová žloutenka typu A. Zákeřnější jsou však chemické látky a těžké kovy. Lidské smysly je totiž nedokáží rozpoznat. Voda se vám tedy může zdát chutná a čirá a přesto může být zdravotně závadná.

Znečištění proniká do vody zpravidla obděláváním zemědělské půdy - používáním umělých hnojiv, postřiků a saponátů. Do spodních vod se tak dostávají nebezpečné dusičnany a dusitany. Pozor by si měli dát i majitelé s umístěním žumpy, septiku, silážní jámy a kompostu. Všechno jsou to totiž možné zdroje znečištění studny.

Pokud rozbor vody prokáže mikrobiální závadnost vody, je na místě zjistit její příčinu a provést dezinfekci studny. V prvé řadě je nutné pátrat po zdroji znečištění a pokusit se tento zdroj eliminovat. Pokud je však kontaminace vody způsobena znečištěním podzemní vody zásobující studnu (blízkost septiků, žumpy apod.), jednorázová dezinfekce problém neodstraní.

Často se může jednat o opravu netěsnících žump a septiků, asanaci hnojišť a skládek, ale i omezení používání hnojiv, pesticidů apod. Usuzovat na příčinu kontaminace, nedošlo-li k zjevnému vniknutí nečistot do studny, je na základě jednorázového rozboru vody velmi obtížné. Často je třeba rozbor opakovat, informovat se o kvalitě vody v okolních studnách a konzultovat situaci s odborníkem.


Dezinfence studny
Stavem studny by se měl každy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí