zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Primátor odpovídá na náš dotaz: Rekultivace černovické skládky, nepořádek a černé skládky na tzv. Žabovřeských loukách a další problémy v městě Brně

13.06.2014
Odpady
Primátor odpovídá na náš dotaz: Rekultivace černovické skládky, nepořádek a černé skládky na tzv. Žabovřeských loukách a další problémy v městě Brně

Vážený pane primátore,

chtěl bych se zeptat, jaké jsou současné záměry na rekultivaci černovické skládky. Skládka je uzavřena od r. 1997 a zatím ještě nebyla provedena komplexní rekultivace. Navíc zde rostou další hromady nezpracovaných demoličních sutí a trochu se obávám, aby nezůstaly městu na krku. Žel výskyt černých skládek je opakovaný, zejména při zahrádkách při bývalé přístupové cestě od ul.Vinohradské. Cesta byla kdysi vybavena na náklady města branou, od níž měli klíče jen vybrané osoby. Dnes je poškozená a často stále otevřena, což vede i k nelegálnímu ukládání odpadu. Zahrádky se občas proměňují v parkoviště, obytné domy či bezdomovecká doupata a skládečky, zřejmě v rozporu s územním plánem. Prostor bývalé skládky a jejího okolí by se měl stát spíše oázou ekologických technologií, monitoringu artéských vod a přírodních parků a nikoliv místem ne zcela legálních aktivit. Podobná situace je v bývalém JZD na tzv.žabovřeských loukách. V úctě.Fr


Odpověď primátora: 28.05.2014

Vážený pane,
děkuji Vám za dotaz. Hned v úvodu musím konstatovat, že statutární město Brno nemá zákonnou povinnost rekultivovat bývalou černovickou skládku. I přes tuto skutečnost však byl v období 2006 - 2007 realizován tzv. "Pilotní projekt na rekultivaci černovické skládky" s využitím finančních prostředků ze SFŽP. Nutno zdůraznit, že část skládky nesplňuje podmínky pro přidělení dotačních prostředků na rekultivaci a podstatná část pozemků je ve vlastnictví soukromých osob, což vylučuje realizaci rekultivace. Vzhledem k výši investičních nákladů na rekultivaci nemůže město samo bez přispění SFŽP rekultivaci realizovat. V rámci Operačního programu životní prostředí není v současné době vyhlášena výzva na rekultivace skládek.
Co se týká blíže nespecifikovaných hromad nezpracovaných stavebních sutí, tak se pravděpodobně jedná o deponované stavební suti zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů , jejichž provoz je povolen Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Monitoring podzemních vod černovické skládky je realizován každoročně a nedochází k podstatnému zhoršování kvality podzemních vod.
Úklid skládek na pozemcích ve vlastnictví města je zajišťován průběžně, a to i v prostoru černovické skládky.
Co se týká nepořádku na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob v zahrádkách sousedících s černovickou skládkou a na tzv. Žabovřeských loukách, tak orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství nejsou oprávněny vstupovat na pozemky ve vlastnictví fyzických osob, vyžadovat po fyzických osobách jakákoliv vysvětlení či ukládat jakákoliv opatření k nápravě a rovněž nemají povinnost zajišťovat úklid nepořádku (skládek). Pokud potřebujete bližší informace, prosím kontaktujte Odbor životního prostředí MMB.

ZDROJ: brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí