zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 - novela zákona v praxi

24.10.2018
Seminář, školení Olomouc, Comfort Olomouc Centre
INISOFT s.r.o.

Téma:

Pozornost bude věnována zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (vodnímu zákonu) po jeho novele se zaměřením na novelizaci správy poplatků za odběr vod i za jejich vypouštění.
Implementaci Rámcové směrnice o vodách, která napraví chyby při udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.
Podrobně probereme pojem odpadní voda i způsoby likvidace vod akumulovaných v bezodtokých jímkách.
Věnovat se budeme novým prováděcím předpisům v oblasti vypouštění odpadních vod a nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Obsah:

 • aktuální legislativa
 • novela zákona platná od 1. 1. 2019
 • výklad pojmů
 • druhy vod, se kterými se nakládá
 • provozní řády, souhlasy k provozování a dokumentace vodních děl
 • stupně vodoprávních úřadů, jejich rozdělení a pravomoci
 • přehled ohlašovacích povinností
 • vznik ohlašovací povinnosti
 • poplatky, poplatkové přiznání a jejich výše
 • výstavba ČOV na ohlášení nebo na stavební povolení
 • vypouštění vod z pohledu nových právních předpisů (NV č. 401/2015 Sb. a NV č. 57/2016 Sb.)

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na vás.
Kurz je určen pro všechny zájemce.
Název akce
Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 - novela zákona v praxi
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
24.10.2018
Místo konání akce
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
Adresa konání akce
Comfort Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Web
https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/nakladani-s-vodami-od-1-1-2019-novela-zakona-v-praxi
Kontakt
Simona Novotná
E-mail
Telefon
777665153
Pořadatel
INISOFT s.r.o.
Témata
Firma
Vzdělání
Voda
Odpady
Bioodpady
BOZP
Čištění odpadních vod
EIA
Ekologické vzdělání a výchova
EMS
Environmentální poradenství
Environmentální účetnictví
Firemní ekologie
Havárie
Hydrogeologie
Chemické látky
IPPC
Legislativa
Pojištění environmentálních rizik
Recyklace
Sanace, staré zátěže
Zpětný odběr
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
26
7. 2019
26.7.2019 - Seminář, školení
30
8. 2019
30.8.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí