Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zkušenosti ze zavedením progresivního pojetí represe požární ochrany u HZS

hasicV r. 1996 jsem byl pozván americkým petrolejářským koncernem ESSOX na odbornou stáž do výcvikového centra texaské university v Lammaru...

ýcvik byl zaměřen na zásady vedení a provádění likvidací požárů uhlovodíků v jakémkoliv skupenství , požáry v textilním, papírenském, leteckém, automobilovém, gumárenském , plasty zpracujícím průmyslu a požáry imitující průmyslové skládky. Na desítkách různých pracovišť výcvikového polygonu jsme si ověřovali , že za použití technických prostředků  které jsme měli k dispozici ( např kombinovaných proudnic -voda, pěna, prášek - s výkony  od 250 - 22 000 l/min, čerpacích jednotek s výkony až 24 000 l/min, hadic - 1/2 " až 8" apod. ) , neskutečně razantních a účinných  hasebních látek, jakými byly 1% - pěnidla , hasební látka FIRE ADE 2000 s možností přiměšování 1/4 % u požáru typu A až 1% u požárů uhlovodíků, hasící prášky - a za správně stanovené  taktiky lze likvidovat i ty největší incidenty v krátkém časovém úseku.         Překvapivý byl i fakt, že se tak dělo s minimálním nasazením S + P proti u nás běžně užívané taktice. Přesvědčili jsme se , že cíl , rychlý , účinný , efektivní zásah s co nejmenšími náklady, následky a škodou, (hasičům jsou pojišťovnami i majiteli hrazeny náklady  jen za prokazatelně uchráněné hodnoty) je  podmíněn dodržením zejména těchto faktorů:

1)     Zhodnocení situace u požáru
-        co hoří
-        plocha
-        množství
-        ohrožení okolí
 
2)     Strategie zásahu
-        zhodnocení situace
-        stanovení S+P
-        zdroje S+P
-        doprava S+P na místo zásahu
 
3)     Bezpečnost zasahujících
-        minimální množství hasiva
       ° používání hasiv s vysokou koncentrací
       ° intenzita dodávky hasební látky
       ° používat pouze vyzkoušené a razantní has. Látky
-        odstupová vzdálenost od požáru
      ° výkonná hasící zařízení
      ° druh hasebních zařízení
      ° kvalitně vycvičenou jednotku (speciální zásah = specialisté znalí problematiky)
      Pro názornost jsem připravil malé příklady porovnání nutné dodávky hasiv (voda + pěnidlo
 3 % a voda + FIRE ADE 1%) v závislosti na zasaženou plochu požáru  kapalnými uhlovodíky dle NFPA.
Uvedené hodnoty  hasebních látek musí být k dispozici před zahájením hašení  na dobu 40 minut hašení.
      Bez zajištění hodnot uvedených v tabulce je nemožné plochu požáru zdolat.  
 
tabulka 
Ekonomika hašení:
 voda cca 25 Kč/m3
pěnidlo 3% cca 150 Kč/kg
pěnidlo 1% cca 250 Kč/kg
FIRE ADE cca 200 Kč /kg
 
Kupecké počty zvládá snad každá gramotná osoba.
 
 
      Z tabulky jasně vyplývá , že použitím kvalitních a velice účinných hasebních látek - sice s vysokou počáteční pořizovací hodnotou , se docílí v konci spolu s výkonnou technikou ,  vysoké efektivity, finančních  úspor,  lepší kultury hašení , menší dopad na ŽP a podstatně menší nároky na nasazení S + P. 
      Proč se nyní na tomto místě vracím ke své profesní zkušenosti,kterou jsem mimochodem absolvoval i o deset let později a s dalšími novými poznatky ?
      Za to mohou některé zásahy jednotek HZS ČR při požárech - namátkou - v chemii, kde nejsou podnikové sbory,  průmyslových výrobnách a skládkách hlavně s pneumatikami a plasty, požáry historických objektů apod. A dále mě k tomu nutí to stále stejné zdůvodňování orgány HZS ČR. Poslouchat jejich tiskové mluvčí jak mluví přes kopírák jedno a to samé, proč, kdo, může za to počasí, nebyla voda a.j. to je pro zkušené a znalé hasiče opravdu "zážitek."
 
      Náš příběh.
 
      Po návratu z odborné stáže jsem okamžitě vypracoval zprávu určenou pro jednání     představenstva mojí Společnosti. V první části zprávy jsem shrnul současný stav všech atributů požární bezpečnosti v areálu Společnosti s vyhodnocením všech rizik spojených s výrobou - v našem případě těžkou chemií - které v případě havárie, nejsme schopni svými silami zvládnout. A když ne my, tak už v této zemi nikdo.
 
      Další částí naší zprávy byl návrh opatření jak zminimalizovat rizikové faktory vyplývající z výrobní produkce.
      Vedení firmy pochopilo o čem je řeč a že největší petrochemicko - rafinérský komplex  V ČR není stoh slámy , nebo nějaká kůlna ,i to že má zodpovědnost vůči okolní společnosti a pověřila vedení HZS vypracováním dvou etapové "Koncepce požární ochrany na r. 1997- 2006 a 2007 - 2011".
 
      Do Koncepce byly zapracovány veškeré poznatky ze všech odborných stáží a školení (kromě USA i ze Švédska, Holandska , JAR či SRN), kterých se naši hasiči účastnili.
Hned první úkol byl přezbrojit HZSP, na základě nových zkušeností, dostatečným množstvím  moderních hasiv.
      Kromě nového razantního pěnidla umožňující přiměšování již od 1%  pro likvidaci požárů všech druhů kapalin včetně polárních, byla pořízena i hasební látka  FIRE ADE 2000, kterou nám předvedli právě v USA. Musím podotknout , že se v žádném případě nejednalo o nějakou  show amerických obchodníků , ale pracovali jsme s opravdovým "hasebním dělníkem". Ten v rukou vycvičeného hasiče dokáže opravdu zázraky.  O tom jsme se mockrát v budoucnu přesvědčili při likvidacích požárů např. v přádelnách -  balíky s bavlnou nebo v papírnách - balíky s lisovaným papírem, ve slévárnách - žhavé slitiny , strusky i lázně, při lesních požárech, požárech dep s pneumatikami, plasty, jejich jsme i výrobci apod. O jeho kvalitě se měli možnost v budoucnu přesvědčit i  hasiči při jeho nasazení při společných zásazích. Vůbec nedělám reklamu. Řeknu jen každému hasiči jediné: "opatři si aspoň jedno kilo , pohraj si s ním a uvidíš sám co to umí"
      Samozřejmě , že jsme znali i jiná zaručená hasiva nového tisíciletí dovezená do ČR různými obchodníky typu Pyrogel,Pyrocool, FM 2000 a podobné zboží .  Vždy  jsme si je pořídili,  sami  odzkoušeli. A vždy se ukázalo , že jejich užití v našem prostředí nelze akceptovat . Stejně jako různá pěnidla na bázi Light Watter.
 
      Podobně byla řešena obměna technických prostředků. Do výzbroje byly aplikovány
malé i velké kombi proudnice, velkokapacitní hadice s kontejnery, čerpací jednotka tzv. povrchová hydrantová síť, výkonná mobilní zásahová technika schopná přiměšovat minimální množství hasebních látek. MT byla navrhována tak , aby ji mohly plně obsloužit  max. 3 osoby. Byla vybudována nová část hydrantové sítě a další menší opatření. Nebyla modernizována stávající SHZ a PHZ. Někdo se asi zeptá proč. Protože z minulosti víme , že při výbuchu, nebo náhlém velkém vzplanuti je v první řadě vyřazeno právě SHZ či PHZ.
 
      Obměna hasiv i TP se z počátku jevila jako drahá záležitost. Ale budoucnost ukázala, že naše cesta obměny vedla správným směrem. Vzhledem k možnosti mísit  minimální poměry s vodou ,bylo možné snížit nároky i náklady na nutné zásoby hasiv, zásahy se podstatně zlevnily, ušetřil se lidský faktor, značně se zkrátila doba hašení. Pořízením nových TP se maximálně zvýšila bezpečnost zasahujících. Zrychlil se a zjednodušil proces rozhodování při velení zásahu. Na nových moderních poznatcích je dodnes postavena taktika zásahů a jsou podle nich tvořeny i PŠaV  naší jednotky.
 
      Nezanedbatelná je  skutečnost , že modernizace a progres jednotky HZS přinesla  Společnosti značné  snížení nákladů na pojištění svého majetku.
Dalším faktorem je i zisk z provedených zásahů mimo Společnost. Smluvně je naše jednotka hojně využívána subjekty , které stojí  nejen o uhašení , ale o ochranu a záchranu svého majetku.
 
      Jen zřídka je naše  jednotka využívána v rámci IZS. V tomto systému asi platí heslo - radši shořet než platit za poskytnutou službu - jak kdysi sdělil tisku jeden velitel jednotky nejmenovaného okresu.
       Zarážející je fakt , že co pro svoji bezpečnost udělá firma a  investuje do své ochrany nemalé finanční prostředky, jak je možné , že  to samé neumí , či nechce umět stát,   potažmo HZS ČR.Osobně očekávám , kdy se  lidí odpovědných za stav požární ochrany v tomto státě  někdo - daňový poplatník ? - pojišťovny ? - majitelé firem ? -   zeptá : " Jak jste vybaveni a připraveni k mojí ochraně , ochraně mého majetku, nebo majetku za který já ručím svými penězi a nemalými? Jste vůbec schopni mě a můj majetek ochránit ? "
 
      Konec
 
      Posledním takovým důkazem je likvidace požáru výrobny umělých hmot v  Chropyni.
      Před ničivým požárem ji nic a nikdo neuchránil. Proč ? Před požárem proběhla kontrola firmy orgánem státní správy PO s konstatováním " jsou tam závady blabla."  A ten samý státní orgán před časem dovolí majiteli zrušit hasičský sbor a přebere na sebe odpovědnost za požární bezpečnost v  nebezpečné výrobně! Když už se tak stane ,  pak si   hasiči tohoto orgánu musí zákonitě položit otázku. Máme šanci ,  jsme schopni, se svojí stávající  výzbrojí a výstrojí , bez moderních  hasebních a technických prostředků , zkušeností , případný incident většího rozměru v tomto prostředí   adekvátně likvidovat ? V tomto případě se rozhodli pro ANO. Bohužel se mýlili.
 
      Závěrem si dovolím konstatovat a to jsem se snažil sdělit poštou i paní ředitelce HZS Zlínského kraje.
 
1)    při tak velikém seskupení sil a prostředků je obdivuhodné, že se žádnému ze zasahujících nic vážného nestalo (moc dobře vím o čem mluvím)
2)    jsem přesvědčen ,že při zásahu nebyly využity všechny možnosti:např.  nasazení  sil hasičů specialistů z chemie , kteří mají největší praxí a jsou cvičeni pro likvidace těchto druhů požárů a mají k dispozici moderní hasební látky i technické prostředky.  Dále postrádám u HZS ČR nasazení moderních hasebních látek a prostředků,( např. razantní  pěnidla s minimálním % přimíšením, čerpací jednotky s příslušenstvím apod.)! 
      Jestliže  nejsou dostupné  ve státních hmotných rezervách, pak je jasné, že je někde chyba ( nebo snad korupce při nákupech?). A zase se majitel objektu a hlavně pojišťovna, která jemu hradí všechny škody mnohdy zbytečně a i obyčejný občan musí ptát  PROČ je tam nemají?   
      Místo nasazení čerpacích jednotek s hadicemi velkých rozměrů včetně armatur pro dálkovou dopravu vody a velkokapacitních lafet pro efektivní hašení = úspora sil, ekonomika , rychlost a kultura hašení atd. ( obojí je k dispozici v ČR) byly nasazeny desítky cisteren k dopravě vody na požářiště, které pak chybí k zajištění požární bezpečnosti jinde. Musí nás těšit , že v okolí nenastala i jiná nehoda.
      Objektivně musím dodat , že jsem nebyl v místě zásahu a svou kritiku jsem projevil na základě oficiálně dostupných a uveřejněných dokumentů , videoreportáží, statí i fotografií z průběhu zásahu.
 
      Závěr
 
      Jak tak sleduji kam dospěl HZS ČR svojí činností, organizací (zde je nezbytná nutnost velkých změn a ví se jakých!) , perspektivou , úrovní a kulturou hašení . Je mi strašně líto těch obyčejných, řadových hasičů , kteří chodí do zásahů skoro bezbranní jak ovce (v mnoha případech sice jen dohašují) a přitom existuje tolik věcí, které mohou pomoci řešit i ta nejhorší nebezpečí. Výmluvu - nejsou peníze - neberu. Všechno je v lidech!
 
      Jsem strašně rád , že jsem svých 35 let odsloužil v HZS firmy, která ví co je neštěstí a  riziko, slyší varovná slova od lidí , které si platí. 
 
 
Zpracoval: Josef Kučerka,bývalý ředitel HZS, CHEMOPETROL a.s.,Litvínov


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist