zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Podnik

Anglický ekvivalent: enterprise

je obecné označení pro ekonomicko právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky založené na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu. Smyslem podniku je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby byly uspokojeny i potřeby podnikatele. Jde-li o uspokojování hmotných potřeb, jedná se o výrobní podniky (průmyslové, zemědělské, stavební), které přetvářejí přírodní zdroje v požadované hmotné výrobky. Jiné potřeby mohou být upokojovány poskytováním služeb, příkladem jsou obchodní podniky (velkoobchodní, maloobchodní), dopravní a zasilatelské podniky, peněžní podniky, komunikační podniky apod. Cílem podnikatelské činnosti je zisk, resp. rozmnožení majetku, zvětšení bohatství. Z hlediska životního prostředí je velmi důležitý přístup podniku k ochraně životního prostředí, neboť každý podnik ovlivňuje životní prostředí svými materiálovými a energetickými toky čili svými vstupy a výstupy. Vhodně volenou environmentální strategií a používáním dobrovolných nástrojů environmentální politiky může podnik snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí více, než od něj vyžadují legislativní předpisy daného státu.

Literatura:

Synek, M. a kol.: Nauka o podniku, VŠE 1995, ISBN 80-7079-892-0

 Další výrazy
« Ozon
Podnikatelská charta pro (trvale) udržitelný rozvoj »


Nové články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí