zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sucho

Podporuje vodohospodářství dosažení cílů veřejné politiky na udržitelném vodním hospodářství a zemědělství?
 Voda je pro evropské hospodářství, životní prostředí a blahobyt občanů rozhodující. Naše vodní zdroje však trpí nedostatkem vody, znečištěním a účinky častějších a intenzivnějších povodní a such, které již mají významné dopady. Vlády, podniky, města a občané všichni uznávají naléhavou potřebu...
28. října 2017
Podporuje vodohospodářství dosažení cílů veřejné politiky na udržitelném...
Články z tisku
Zpravodajství z internetu
11. prosince 2017
11:00 50 let česko-polské spolupráce ve vodním stavitelství [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Předpokládaná plavba římských lodí z Carnunta do Mušova - I [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku - současný stav a perspektivy [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Rozhovor s odborníky na téma ochranných pásem vodních zdrojů [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Stanovení úrovně dna vodních děl z historických projektových dokumentací [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
Naši partneři
Složky životního prostředí