zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

22. červenec 2014 je dnem rozšíření působnosti nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

21.07.2014
Chemické látky
Legislativa
22. červenec 2014 je dnem rozšíření působnosti nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory zdravot. prostředků, monitorovacích a řídících přístrojů o tom, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb. se od 22.7.2014 začíná vztahovat i na tyto produktové skupiny elektrozařízení.


Znovu upozorňujeme: pro na trh uváděné zdravotnické prostředky a pro monitorovací a řídící přístroje, které jsou elektrickým nebo elektronickým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, začíná s účinností od 22. července 2014 platit, že nesmí obsahovat nebezpečné látky - olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE) v nadměrných hmotnostních koncentracích. Zákaz obsahu uvedených látek se týká také jejich obsahu v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. však obsahuje řadu výjimek ze zákazu použití některých nebezpečných látek (konkrétně se obou produktových skupin týká příloha č. 3). Kromě výjimek uvedených v příloze č. 3, platí dále bezprostředně výjimky uvedené ve směrnicích Komise v přenesené působnosti, které ve svém názvu obsahují slova o tom, že se jimi "mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU".

Jejich přehled naleznete v Úředním věstníku Evropské unie:

  1. Úřední věstník EU - L 4 [pdf, 2065 kB],kde jsou na str. 45 - 78 a
  2. Úřední věstník EU - L 148 [pdf, 1747 kB], kde jsou na str. 72 - 87.

Pokud jde o druhově podobné produktové skupiny, jako jsou diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a průmyslové monitorovací a řídící přístroje, na ně se nařízení vlády č. 481/2012 Sb. začne vztahovat později (od 22. 7. 2016 a od 22. 7. 2017).

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí