zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Látky podléhající povolení

08.09.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
Látky podléhající povolení

Několik odpovědí na níže uvedené body, které se týkají Nař.EU č.348/2013 ( látky podléhající povolení ) ...

Na úvod:

Jsme firma, která používá v laboratořích trichlorethylen ( dále TRI ) k rozpouštění asfaltů.Roční spotřeba TRI je nad 1 tunu.Pokud bychom nahradili TRI jinou látkou např.Perchlorethylenem museli bychom investovat nemalé peníze do nových zkušebních přístrojů.Podle nařízení komise ES č.340/2008 o poplatcích......je naše firma zařazena dle (doporučení komise 2003/361/ES ) jako 1.kategorie podniku a z toho vyplývají různé poplatky ( v eur.) pokud bychom chtěli jako firma povolení na používání TRI.


1.Kolik eur. by stála naší firmu dle příloh I až VIII ( poplatky ) podání žádosti o povolení.( neumím posoudit, které přílohy a tabulky se použijí pro náš případ a co všechno se bude muset platit )


2.Podat žádost musím do 21.10.2014 ?


3.Nepodám-li žádost do 21.10.2014.....mohu i nadále TRI používat?


4.TRI mohu používat do 21.4.2016 ?.......aniž bych TRI měl povolen ?


5.Existují nějaké vyjímky pro následného uživatele ( množství, způsob použití, technologie )?


6.Pokud používám TRI v jiné zemi EU musím žádat o další povolení nebo postačí povolení jedno a je platné po státech EU.


Odpověď:

Vaše firma je tedy dle zařazení 2003/361/ES středním podnikem. Výrobci TRI nejste, pouze uživatelé.

Vzhledem k tomu, že látka TRI je zahrnuta do povolovací přílohy s datem podání žádosti o povolení k 21. 10. 2014 mělo Vaší prioritou být vyhledat výrobce, který Vám dodává, zjistit, zda Vaše použití bude součástí povolení a na zpracování žádosti o povolení, socioekonomické analýze a analýze alternativ, popřípadě spolupracovat. Obávám se však, že vzhledem k tomu, že je červenec 2014 je na tento krok nejvyšší čas nebo již pozdě.

Primárně o povolení žádá výrobce látky, ale nemusí tomu tak být. O povolení může zažádat i následný uživatel, zvláště v případě, že jeho použití není součástí žádosti o povolení výrobce nebo subjektu, který žádost o povolení předkládá. I v tomto případě se obávám, že v červenci 2014 je na tento krok již pozdě. Náležitosti žádosti o povolení se v krátkém čase, který zbývá, nedají stihnout.

  1. Kolik eur. by stála naší firmu dle příloh I až VIII (poplatky) podání žádosti o povolení (neumím posoudit, které přílohy a tabulky se použijí pro náš případ a co všechno se bude muset platit).

Náklady si netroufán odhadnout (300 - 500 tis EUR ?? - odhaduji na základě nákladů, které byly na žádost o povolení vynaloženy).

Kromě dokumentace (bylo by nutné koupit přístup k datům nebo testy na obratlovcích) by byla potřeba analýza alternativ, socioekonomická analýza, další náklady, které nedokáži specifikovat (odborní experti, náklady na testy...) + poplatky za žádost, které pro jedno použití pro střední podnik dělají 39 975 EUR.

  1. Podat žádost musím do 21.10.2014 ? Ano, ani o den déle, včetně zaplacení poplatku za žádost.

  1. Nepodám-li žádost do 21.10.2014.....mohu i nadále TRI používat? Ano ale jen přesně do data zániku - 21. 4. 2016. Pokud podáte žádost, datum přestává platit a můžete používat až do vydání povolení nebo zamítnutí povolení.

  1. TRI mohu používat do 21.4.2016 ?.......aniž bych TRI měl povolen? Ano.

  1. Existují nějaké výjimky pro následného uživatele (množství, způsob použití, technologie )? Ne. Jakákoli výjimka by musela být uvedena přímo v příloze XIV nařízení (ES) REACH u dané látky.

  1. Pokud používám TRI v jiné zemi EU musím žádat o další povolení nebo postačí povolení jedno a je platné po státech EU. Povolení se vztahuje k určenému použití. Ostatní podmínky, vztahující se k vašemu dotazu, zatím nejsou jasné. Uvidíme, jaká stanoviska k tomu vydá ECHA nebo Evropská komise.


Autor: Ing. Hana Krejsová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí