zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejvyšší čas přihlásit se na Kurz Aplikované CHemické Legislativy

13.10.2015
Firemní ekologie
Chemické látky
Nejvyšší čas přihlásit se na Kurz Aplikované CHemické Legislativy

Kurz je zaměřen na aktuální dění v oblasti chemické legislativy...

Chemický zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) nařízení (ES) č. 1278/2008 (CLP), zákon o biocidních přípravcích č. 120/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a její dopady na podnikatelskou sféru a mnoho dalších. Kurz je veden renomovanými odborníky s mnohaletými praktickými zkušenostmi. Tento kurz je možno zařadit do rámce firemního vzdělávání pracovníků za účelem dalšího vzdělávání.

Již tradičně, jako každý rok, proběhnena podzim, v pořadí již 19. Kurz Aplikované CHemické Legislativy, který mnozí z účastníků znají pod názvem ,,KACHLE". Kurz se bude konat 14. - 15. října 2015 v Brně v hotelu Continental a 20. - 21. října 2015 v Praze v hotelu Krystal.

První den programu bude zaměřen především na témata týkající se nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH se zaměřením na sestavování bezpečnostních listů - poslední novelizace tohoto nařízení (nařízení ES č. 830/2015). Dále pak nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP se zaměřením na klasifikaci nebezpečnosti chemických látek a směsí, jejich označování a balení.V další části se budeme věnovat tvorbě a použití expozičních scénářů, a takénovele odpadového zákona č. 185/2001 Sb.

Druhý den programu bude na téma novely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a z ní plynoucí povinnosti, nařízení (ES) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. V neposlední řadě, se zaměříme také na velice problematickou oblast skladování nebezpečných chemických látek a směsí.

Kurzu je veden renomovanými lektory s mnohaletými teoretickými, ale i praktickými zkušenostmi s danou problematikou, jmenovitě Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková z Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., Ing. Lenka Frišhansová z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v.v.i., Ing. Radka Vokurková ze společnosti ConsultEco s.r.o., zástupci České inspekce životního prostředí a Bc. Ing. Zdeněk Konrád Ph.D. z DEKRA CZ a.s.

Pozvánka s přihláškou ke stažení zde (ve formátu .pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí