zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (11-15)

19.10.2015
Energie
EMS
Firemní ekologie
20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (11-15)

Seriál FAQ k povinnostem, které platí už za necelé 2 měsíce a mohou se týkat i Vás... Je tedy za minutu 12...

Z minula - otázky

 1. Kdo je povinnou osobou?
 2. Naše skupina má více firem, každá samostatně nenaplňuje definici velkého podniku. Takže nemáme povinnost energetického auditu, že?
 3. Musíme mít energetický audit i na pronajaté prostory?
 4. Jak povinnost splnit?
 5. Energetický audit či ISO?

naleznete zde.

otázky

 1. Je zákon o hospodaření s energií tzv. energetický zákon?
 2. Energetický audit či energetický posudek?
 3. Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?
 4. Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?
 5. Prosím o upřesnění, na základě jakého předpisu je možné použít audit ne starší 3 let a následný audit provést až v roce 2019.

naleznete zde.

 1. Nemůžeme se jako velká firma vyvléct z povinnosti energetických auditů podle odst. 5) v § 9 zákona o hospodaření energií? Nemáte k tomuto nějaký výklad, resp. nějaký komentář, zda se toto na nás může vztahovat, případně jak se prokazuje splnění požadavků?

§9 odst. (5) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a navazující vyhlášky 480/2012 Sb., o energetickém auditu, ukládal již před novelou č. 103/2015 Sb. (která přináší povinnost energetických auditů každé 4 roky velkým podnikům), povinnost vypracovat energetický audit pro všechny subjekty (nyni §9 odst. 5) s roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ/rok (9 722 MWh/rok) jako součet za všechny budovy a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Nově je však v §9 odst. 2 daná povinnost pro všechny velké podniky bez ohledu na energetickou náročnost.

Shrnuji tedy stav k účinnosti novely zákona 1. 7. 2015:

- malé a střední podniky mají povinnost energetického auditu pouze tehdy, pokud překročí výše uvedené spotřeby energií;

- velké podniky mají povinnost energetických auditů vždy bez ohledu na spotřebu energií

 1. Opravdu musíme stihnout termín do 5. prosince 2015?

ANO, jinak hrozí pokuta od Státní energetické inspekce. Lze ale předpokládat, že stát bude zejména v prvním roce přistupovat shovívavě. §12b zákona o hospodaření energií říká: ,,Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila." Tedy pokud firma termín 5. 12. 2015 nestihne, ale prokáže, že na energetickém auditu či implementaci ISO 50001 usilovně pracuje, mohla by se ze správního deliktu vyvinit.

 1. Kdo může provádět energetické audity?

Seznam energetických specialistů naleznete na stránkách MPO: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx. Energetické audity tedy mohou provádět tyto fyzické osoby nebo právnické osoby jako BUREAU VERITAS, které je zaměstnávají či najímají externě. Jak se stát energetickým specialistou? Odpověď opět na stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument36333.html.

 1. Podle jakého předpisu energetický audit probíhá?

Podle vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu.

Je to zcela standardní proces - sběr podkladů, šetření na místě, analýza podkladů a zjištění, analýza energetického hospodářství, případné došetření na místě, sestavení energetické bilance, vyhodnocení zdrojů a spotřebičů, vyhodnocení účinnosti užití energie a energetické náročnosti, formulace opatření a jejich základní hodnocení, formulace variant energeticky úsporných projektů a jejich detailní energetické, ekonomické a environmentální vyhodnocení, doporučení energetického specialisty a zpracování zprávy o energetickém auditu.

Měření se běžně v rámci auditů neprovádí, vychází se z údajů zadavatele. Zpřesnění měření je zpravidla navrhováno jako jedno z opatření.

 1. Kdo může implementovat ISO 50001?

Implementovat ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií může každá firma sama (obvykle má na starosti manažer kvality) nebo ve spolupráci s jakoukoliv zkušenou poradenskou firmou. Společnost BUREAU VERITAS ráda doporučí osvědčené partnery, neboť sama z důvodu možného konfliktu zájmů nemůže implementovat.


Pokračování příště.

Autor: Jakub KEJVAL

Kontakt:

logo
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
Czech Republic & Slovakia

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 211, Mob.: +420 731 611 603
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
www.bureauveritas.sk

Move Forward with Confidence

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí