zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společnost TESCO SW úspěšně absolvovala recertifikační audit vybraných norem ISO

02.12.2015
EMS
Společnost TESCO SW úspěšně absolvovala recertifikační audit vybraných norem ISO

Společnost TESCO SW a.s. začátkem listopadu úspěšně absolvovala recertifikační audity norem ISO 14001, ISO 20000-1 a ISO 27001.BureauVeritasobnoví certifikáty společnosti TESCO SW pro výše uvedené normy na další tříleté období.

,,Systematické zlepšování procesů spojených s dodávkou systémů a služebzákazníkům jsme vždy vnímali jako jednu z priorit. Proto se důsledně soustředíme na aplikaci požadavků mezinárodně uznávaných standardů mj. v oblasti environmentálního managementu, poskytování IT služeb zákazníkům a řízení IT informační bezpečnosti. Úspěšně absolvovaný recertifikační audittěchto tří oblastí nám potvrzuje správnost naší cesty," říká RNDr. Jiří Vaněček, MBA, ředitel úseku Integrovaný systém řízení společnosti TESCO SW a.s.

,,Společnost TESCO SW začala s certifikací systémů managementu velmi záhy - již v roce 1999 s certifikací systémů kvality. V dalších letech byla firma certifikována na systém environmentálního managementu, dále na systém managementu bezpečnosti informací a poslední certifikace se týkala systémumanagementu služeb pro informační technologie. Postupným vývojem se firma dostala na vysoký stupeň řízení prostřednictvím implementovaných systémů managementu, což každé organizaci zefektivnífiremní procesy. Úspěšný re-certifikační audit zcela potvrdil tyto předpoklady," upřesňuje Ing. Stanislav Moučka, ředitel divize Certifikace z inspekční a certifikační společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost TESCO SW a.s. má implementován Integrovaný systém řízení jako nástroj úspěšného řízení všech svých procesů a systematického zvyšování jejich výkonnosti. I díky tomu dochází k dlouhodobému posilování konkurenceschopnosti společnosti v oblasti poskytovaných služeb.

S Integrovaným systémem řízení úzce souvisí i Compliance program, který společnost TESCO SW a.s. v srpnu 2015 zavedla do praxe a nadále rozvíjí. Jedná se o soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření k minimalizaci rizik z oblasti trestního práva a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Vedení společnosti při provozování Compliance programu vychází z jasného přesvědčení, že jakékoliv jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu, je považováno za krajně nežádoucí.

Základní souhrnná stanoviska k problematice zavedenéhoCompliance programu ve společnosti TESCO SW a.s. jsou k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci ,,Compliance program".

www.tescosw.cz

www.bureauveritas.cz

O společnosti TESCO SW a.s.

TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií v České republice. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT.Posláním společnosti TESCO SW a.s. je poskytování přidané hodnoty zákazníkům formou specializovaných IT řešení s velkou mírou věcného know-how a garancí vysokého standardu kvality s nízkými náklady.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny BureauVeritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost BureauVeritas ve 150 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců BureauVeritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je BureauVeritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

TESCOSW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1

779 00 Olomouc - Hodolany

e-mail: tescosw@tescosw.cz

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Miroslava Jůnová

Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí