zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zkušební laboratoře ve Strnadech patří mezi nejlepší v Evropě

22.12.2015
Odpady
Příroda
Voda
Zemědělství
Chemické látky
Les
Zkušební laboratoře ve Strnadech patří mezi nejlepší v Evropě

Dusičnany nebo uhličitany ve vodě, živiny a těžké kovy v půdách, chloridy a fluoridy v jehličí, listí nebo houbách...

To vše a mnohem více analyzují odborníci ze zkušebních laboratoří při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve Strnadech. Laboratoře slouží nejen lesnickému výzkumu, ale i veřejnosti,například majitelům lesa nebo odborným lesním hospodářům.O vysoké úrovni pracoviště svědčí i každoroční úspěchy vmezinárodních analytických testecha mezilaboratorních zkouškách. Z nich vychází jako jedno z nejlepších v Evropě. Přesnost a preciznost analýz zaručujípřístroje špičkové kvality.

,,Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště, jehož základním posláním je vykonávat kvantitativní analýzy složek lesních ekosystémů, tedy především vzorků půd a humusů, rostlinných materiálů a vod. Výsledky analýz slouží nejen pro lesnický výzkum, ale i pro lesnickou praxi, a to zejména v oblasti výživy lesních porostů (hlavně lesních školek), v oblasti poruch ekologických poměrů lesa nebo v případech poškození porostů lidskou činností," přibližuje úkol laboratoří vedoucí Kateřina Havlíčková.

Laboratoře velmi úzce spolupracují svědeckými pracovníky VÚLHM a zpracovávají vzorky zmonitorovacích ploch zcelé České republiky, například zoblastí poškozených imisemi nebo klimatickými změnami. Laboratoř také poskytuje data pro mezinárodní program CombinedFutMon/ICP-Forests a pro studium vlivu cizorodých látek v lesních ekosystémech.

V roce 2014 bylo v laboratoři analyzováno celkem1916vzorků, z toho 407vzorků vod, 549 vzorků rostlinného materiálu a 960 vzorků půd.

Laboratoře pravidelně analyzujívzorky půdních vod, například z lokalit Luisino údolí, Březka, Vojířov, Všeteč nebo Želivka. Sledování chemismu půdního roztoku umožňuje určit dostupnost živin, případně snížení jejich příjmu vlivem potenciálně toxického hliníku a dalších stresorů ovlivňujících kořeny rostlin a mykorhizu a v dlouhodobějším horizontu také předpověď vývoje podmínek půdního prostředí.

labinyObecně ve vodách laboratoř stanovuje základní anionty (chloridy, fluoridy, dusičnany, dusitany, sírany), dále pH, vodivost, celkovou alkalitu, rozpuštěný organický uhlík a rozpuštěný dusík. Stanovuje základní kationty (hliník, vápník, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, zinek), amonné ionty a fosforečnanový aniont.

Textové pole: Vzorky půdních vod z lokality Želivka.Foto Klára ŠimerováV rostlinných materiálech (např. jehličí, listí, mechy, houby a biomasa) se v laboratoři stanovuje obsah celkového dusíku, celkové síry, celkového uhlíku, chloridů, fluoridů a následujících prvků: hořčík, vápník, železo, hliník, mangan, zinek, fosfor, měď, nikl a bor v mineralizátu rostlinného materiálu. Dále chrom, arsen, kadmium a olovo, sodík, chloridy a fluoridy.

V minerálních půdách a humusechlaboratoř určuje obsah celkového a oxidovatelného uhlíku, celkového dusíku, dusičnanového a amonného dusíku, celkové síry, chloridů ve vodním výluhu, pH v půdní suspenzi, výměnná acidita, potřeba vápnění, stanovení sušiny, stanovení hmotnosti vzorku a obsahy prvků: hliník, vápník, železo, draslík, sodík, hořčík, mangan a zinek ve výluhu NH4Cl, BaCl2 nebo výluhu lučavkou královskou. Dále stanovuje arsen, chróm, měď, nikl, fosfor a olovo ve výluhu lučavkou královskou.

Vrámci kooperativního programu CombinedFutMon/ICP-Forests se laboratoř pravidelně dlouhodobě zúčastňuje mezinárodních analytických kruhových testů.Každoročně se jedná o Needle/LeafInterlaboratoryComparison test, CombinedFutMon/ICP-Forest (matrice rostlinný materiál).

labortořV posledním 17th Needle/Leafcomparisonz r. 2014 (54 laboratoří z 25 zemí Evropy) se laboratoř zařadila mezi 5 nejlepších účastníků.Podařilo se tak navázat na úspěšné výsledky z minulých let, kde se laboratoř v tomto mezilaboratorním srovnání opakovaně umístila mezi nejlepšími laboratořemi z celé Evropy.Od roku 2007 do r. 2013se laboratoř také úspěšně zúčastňovalamezilaboratoního porovnávání zkoušek půdních vzorků ,,International Soil-Analytical Exchange" organizovanéhoWageningen University v Holandsku s cílem zajistit každoroční zabezpečení kontroly kvality pro analýzy vzorků půdy.

Kvalita analýz půdních vzorků a kvalita dat dodávaných laboratoří do databází ICP Forests je ověřována účastí v ICP ForestsSoilInterlaboratorycomparison. Akce je pořádánajednou za 3 roky. Letos se laboratořzúčastnila 8. ročníku ICP FSCC.

Kontrola kvality analýz vzorků vod pro ICP Forests je předmětem pravidelné účasti v ICP Forestsdeposition and soilsolutioninterlaboratorycomparison, Letos se konal již osmý ročník.

Textové pole: Vedoucí laboratoří Kateřina Havlíčková obsluhujeatomový absorpční spektrometr se systémem elektrotermické atomizace (ETA-AAS) se vzorky jehličí, rozložených v kyselině dusičné.
Foto Klára Šimerová
Dále se také laboratoř opakovaně úspěšně zúčastňuje i mezilaboratorních testů v rámci České republiky, které organizuje CSlab Praha.

V roce 2014 se laboratoř úspěšně zúčastnila těchto mezilaboratorních porovnávání:

ü PT/CHA/2/2014, organizátor CSlab (speciální anorganická analýza pitné, povrchové a odpadní vody)

ü PT/CHA/4/2014, organizátor CSlab (základní chemický rozbor pitné a povrchové vody)

Mezi širokou škálu činností zkušebních laboratoří patří například analýza hub a lesních plodů (především borůvek) v rámci Monitoringu lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec. Laboratoř zjišťuje obsah těžkých kovů v nasbíraných, usušených a následně rozemletých vzorcích.

Laboratoř také spolupracuje při vyhodnocování účinnosti vápnění v imisních oblastech -analyzuje jehličí a lesní půdy z vápněných ploch (oblast Krušných a Jizerských hor) a z lokalit potenciálně vhodných pro vápnění.

Přístrojové zázemí a kvalifikační obsazení laboratoří umožňuje provádět analýzy jak tradičními analytickými metodami, tak špičkovou instrumentální technikou.

Podrobné informace o službách zkušebních laboratoří, včetně příslušných formulářů pro zasílání vzorků najdete zde: http://www.vulhm.cz/zkusebni_laboratore

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí