zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna v poskytování náhrad za omezení z titulu ochrany přírody

14.03.2016
Příroda
Změna v poskytování náhrad za omezení z titulu ochrany přírody

Vláda schválila dne 24. února 2016 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Obsahem tohoto návrhu je změna jediného ustanovení zákona (§ 58), cílem změny je vyloučit možnost uplatnění nároku na náhradu újmy (za omezení zemědělského nebo lesnického hospodaření) na pozemcích ve vlastnictví státu.

Důvodem navržené změny je odstranění nesystémovosti a nelogičnosti současné právní úpravy, kdy je náhrada újmy nárokována státními subjekty na pozemcích státu. Přitom je to právě stát, který tyto státní subjekty zřídil a svěřil jim právo hospodaření se státním majetkem za účelem naplňování veřejně prospěšných zájmů - je proto protismyslné, aby i tyto subjekty měly nárok na náhradu újmy, která je poskytována ze státních prostředků na pozemcích, na nichž stát zajišťuje veřejný zájem na ochraně přírody.

Vyloučením nároku na náhradu újmy na státních pozemcích dojde k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích.

Podle platného znění zákona o ochraně přírody a krajiny může nárok na náhradu újmy uplatnit buď vlastník, nebo nájemce, který oprávněně užívá pozemky s omezeními z titulu ochrany přírody. Vlastník má přitom zákonem přiznané přednostní právo na náhradu, tj. požádá-li o náhradu včas vlastník i nájemce, poskytne se náhrada pouze vlastníkovi. V důsledku takto konstruované právní úpravy jsou vlastník a nájemce nuceni řešit otázku kompenzace za omezení hospodaření soukromoprávně, tj. v rámci nájemních nebo pachtovních smluv.

Finanční náhrada je za zákonem stanovená omezení z titulu ochrany přírody poskytována z prostředků státního rozpočtu, a to prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a správ národních parků.

Navržená změna se nedotkne žádných jiných osob, než státních subjektů hospodařících na státní půdě. Hospodaří-li na státních pozemcích další právnické a fyzické osoby, je jejich hospodaření pokryto smlouvami se státními organizacemi, nejčastěji s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V těchto smlouvách jsou již zohledněna omezení vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. nájemcům či pachtýřům je ve smlouvě poskytnuta sleva z nájmu či pachtovného. Takto je hospodaření řešeno všemi dosud uzavřenými smlouvami, tj. vyloučením nároku na náhradu újmy na státních pozemcích nemůže dojít k zásahu do existujících práv soukromých nájemců a pachtýřů.

Pokud Parlament ČR navrženou vládní předlohu schválí, nabyla by účinnosti k 1. lednu 2017 s tím, že nároky za rok 2016 by ještě byly uspokojeny podle dosavadní úpravy.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí