zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA informuje o spuštění nové webové stránky pro vytváření tzv. map použití

15.04.2016
Chemické látky
ECHA informuje o spuštění nové webové stránky pro vytváření tzv. map použití

ECHA zpřístupnila dne 16. března 2016 novou webovou stránku, která umožní následným uživatelům chemické látky zpracovat mapu jejího použití a tak poskytovat registrantům informace o používání chemických látek a podmínkách jejich použití.

Jako první krok při posouzení chemické bezpečnosti musí žadatelé o registraci určit všechna použití svých látek, včetně praktických informací o odpovídajících podmínkách použití. Praktické a reálné podklady pro hodnocení chemické bezpečnosti jsou pro registranty a následné uživatele klíčové. Efektivní způsob, jakým může žadatel o registraci tyto informace získat, představuje načtení informací z Map použití, které vypracovaly odvětvové asociace a sdružení v odvětvích dodavatelů nebo následných uživatelů.

Mapy použití poskytují harmonizovaný popis hlavních použití významných pro daná odvětví a informace o podmínkách použití, které jsou v daném odvětví typické a lze je využít jako vstup pro registraci, zejména posouzení chemické bezpečnosti. Toto mapování použití v určitém tržním odvětví lze opakovaně použít pro celou škálu látek, které se na trh dostávají.

Šablony pro vytváření Map použití a vstupy pro hodnocení expozice pracovníků spotřebitelů (nazývané SWED a SCED) jsou připraveny k použití. Šablony pro životní prostředí (SPERC) budou také dokončeny.

Další krok je určený k využití šablon odvětvími následných uživatelů pro vygenerování nebo aktualizaci Map použití u svých nejběžnějších použití chemických látek a zpřístupnit je registrantům. Registranti je následně mohou využít při přípravě zprávy/zpráv o chemické bezpečnosti (CSR -- Chemical Safety Report).

Tato aktivita byla připravena jako součást iniciativy plánu ECHA a zainteresovaných stran pro zprávu o chemické bezpečnosti a expozičním scénáři.

Další informace -- ECHA webová stránka: Mapy použití

Vysvětlivky zkratek:

SWED sector specific workers exposure descriptions/popisy specifických expozic zaměstnanců v daném odvětví

SCED specific consumer exposure determinants/specifické faktory expozice spotřebitele

SPERC specific environmental release categories/specifické kategorie uvolňování do životního prostředí

zdroje: webové stránky ECHA a Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Popis použití, verze 12/2015

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí