zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jste připraveni?

05.09.2016
EMS
Firemní ekologie
Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jste připraveni?

Nové normy budou lépe vyhovovat všem typům organizací díky zjednodušenému jazyku a méně direktivním  požadavkům...

PROČ REVIZE 2015?

Organizace, které chtějí mít nadále náskok před konkurencí, se musí při neustále se měnících ekonomických, technologických a environmentálních podmínkách samy měnit Právě revidované normy pro řízení kvality a životního prostředí pomáhají organizacím udržet si konkurenční náskok.

Splněním požadavků nových norem umožní organizacím díky trvale vyšší kvalitě, kvalitním produktům nebo službám, lépe splnit očekávání klientů a současně podpoří navázání udržitelných vztahů se všemi zainteresovanými stranami.

JAKÉ JSOU PŘÍN0SY NOVÉ NORMY?

Management kvality (ISO 9001) a environmentální management (ISO 14001) jsou považovány za klíčové aspekty řízení organizace.

Nové normy budou lépe vyhovovat všem typům organizací díky zjednodušenému jazyku a méně direktivním požadavkům.

Díky struktuře vysoké úrovně lze nové normy snadno integrovat do dalších systémů.

Bude zdokonaleno ,,řízení rizik", což pomůže dlouhodobě zajistit spokojenost zákazníka a lepší řízení environmentálního vlivu.

Vytvoření databáze znalostí zajistí efektivní interní komunikaci.

JAKÉ NOVINKY PŘINÁŠÍ ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

,,VEDENÍ (LEADERSHIP) A ANGAŽOVANOST"

Od vrcholového managementu se požaduje, aby vykazoval proaktivní roli z hlediska řízení kvality a životního prostředí.

Verze normy ISO:2015 posiluje řízení kvality jako klíčového prvku v oblasti řízení výkonnosti.

Odpovědnost za problematiku kvality a oblast životního prostředí je sdílená všemi zaměstnanci.

Vaši zaměstnanci budou více motivování k dosažení obchodních cílů.

,,PŘÍSTUP K ZAINTERESOVANÝM STRANÁM"

Jsou zohledňovány potřeby koncových uživatelů, dodavatelů, distributorů a jakýchkoliv dalších stran.

Sledovatelnost přinese větší bezpečnost a spokojenost zákazníků.

Je zohledňována životnost produktu resp. služby v návaznosti na kontrolu řízení dodavatelského řetězce.

Bude možné snadněji předvídat aktuální i budoucí potřeby a tedy i lépe odhalovat obchodní příležitosti.

,,MYŠLENÍ S VĚDOMÍM RIZIK"

Je nezbytné určit rizika, která je potřeba řídit a u nichž jsou plánována a prováděna opatření pro jejich minimalizaci.

Bude pro Vás snadnější dosáhnout zamýšlených výstupů a trvalého zlepšování, což zajistí dlouhodobou spokojenost zákazníků.

,,KOMUNIKACE A POVĚDOMÍ"

Nyní je požadována interní a externí komunikace o Vašem systému managementu kvality (QMS) a sytému environmentálního managementu (EMS).

Vaše zainteresované strany budou mít větší povědomí o svém příspěvku k Vašemu QMS a EMS.

Vaše QMS a EMS budou efektivnější díky většímu zapojení Vašich zaměstnanců a zainteresovaných stran.

Externí komunikací o Vašem QMS a EMS posílíte důvěru klienta ve Váš produkt a služby.

,,STRUKTURA HLS"

HLS (Struktura vysoké úrovně): Vymezení struktury normy (stejné názvy, kapitoly, podkapitoly, definice).

HLS usnadňuje začleňování více než jedné normy do systému řízení.

,,MÉNĚ PŘEDEPSANÝCH POŽADAVKŮ A ZJEDNODUŠENÍ"

Přesnější specifikace a požadavky motivované cíli.

Méně požadavků na stanovené postupy a dokumentaci.

Máte více volnosti pro vytvoření vlastního způsobu uchopení požadavků normy.

Normy ISO 2015 se snadněji aplikují na všechny velikosti a typy průmyslových odvětví, služeb a veřejných organizací.

JAK VYTĚŽIT Z PŘECHODU CO NEJVÍCE?

EXPERTI BUREAU VERITAS DOPORUČUJÍ TYTO POSTUPY PŘECHODU:

PŘEDAUDIT:

CO TO JE? Dobrovolný audit požadavků ISO 9001:2015 k vytvoření přehledu a stanovení aktuální shody v systému řízení kvality ISO 9001:2008.

JAKOU VÝHODU VÁM PŘINESE TOTO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ? Je to příležitost zcela pochopit nové požadavky a jejich dopadu na váš stávající systém řízení. To pak pomůže objasnit, které kroky je potřeba provést pro úspěšné provedení přechodu na novou normu. ALE: Předaudit je zcela nezávislý na přechodovém auditu. Nevede k udělení certifikátu 9001:2015 nebo 14001:2015.

JEDNORÁZOVÝ PŘECHOD:

CO TO JE? Naše přechodové audity jsou určeny k převodu již certifikované organizace ze staré verze normy na revidovanou verzi stejné normy.

PROČ JE TO PRO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ PŘÍNOSNÉ? Jednorázový přechod bude proveden v návaznosti na Vaše existující naplánované certifikační návštěvy Bureau Veritas, aby bylo minimalizováno jakékoliv možné narušení každodenních činností následkem externích auditů. Pro dokončení přechodu bude potřeba určitý další čas, ale všechny činnosti budou plánovány co možná nejefektivněji.

VY ROZHODUJETE, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ

Více: brožura ke stažení (PDF)

Aktuální informace na http://www.isorevisions.com/.

Nejbližší termíny školení:

ISO 9001 - 7. září 2016

ISO 14001 - 4. října 2016

nebo se obraťte na:

Aleš Podrazil
Sales Manager CER/TRG a IVS/HSE

Tel.: +420 210 088 276
ales.podrazil@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí