zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příručka pro výsadbu ovocných dřevin

11.02.2017
Zemědělství
Příručka pro výsadbu ovocných dřevin

Ke stažení ve formátu .pdf

Ambicí této pilotní Příručky výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd v opatřeních zvyšujících ekologickou resilienci zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině také přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní, turistický a ekonomický efekt. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Příručka je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.

Příručka vznikla na základě nově vydaných standardů pro výsadby (AOPK ČR) a podle dosavadních zkušeností s krajinářskými výsadbami ovocných stromů na venkově od 90. let 20 století. Příručka v praktických radách vychází ze Standardů AOPK ČR, především ze Standardu z 16.1.2016 č. SPPK-C02-03 ,,Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině", který definuje agrotechnické úkony spojené s přípravou pozemku, výsadbou a následnou péčí o ovocné dřeviny rostoucí mimo intenzivní produkční sady od výsadby do 10. roku života. Pro Výsadby ovocných dřevin kolem komunikací musí respektovat zásady stanovené samostatným standardem SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury. Pro následnou péči příručka vychází ze Standardu SPPKC02-05 Péče o ovocné dřeviny. V podmínkách výsadeb do krajiny jsou použity i další citované standardy AOPK ČR.

Publikace je určena pro zaměstnance a pracovníky obcí, nevládních organizací, státních úřadů a širokou veřejnost k snadnější orientaci v dané problematice. V dokumentu jsou k dispozici odkazy na příslušnou legislativu a jsou zde stručně představeny základní odborné pojmy a způsoby, jak realizovat výsadby ovocných dřevin na svých územích.

Cílem příručky je povzbudit zájem o pěstování starých, především místních a krajových odrůd ovoce a méně známého tradičního ovoce ve víceúčelových funkčních výsadbách ve volné krajině. Chceme povzbudit zájem místních lidí o pěstování a užití ovoce ve své obci, komunitě, regionu a využít ovoce v turismu i místním potravinářství, umožnit výsadby bohatého spektra tradičních, krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které mají rozdílné klimatické a stanovištní nároky odpovídající různým oblastem na našem území. Druhy a odrůdy uvedené v metodice jsou převzaty ze Standardů AOPK pro funkční výsadby v zemědělské krajině. Příručku je možné přiměřeně použít i na genofondové výsadby s hlavní funkcí uchování genofondu ovocných dřevin v regionu jejich výskytu.

Příručka ke stažení zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí