zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt na podporu EMAS v České republice

18.08.2017
EMS
Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zahájila společně s dalšími pěti partnery ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko) projekt na podporu a rozšíření programu EMAS v ČR: ENHANCE- EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy.

EMAS, Eco Management and Audit Scheme, je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který byl zaveden Evropskou unií z důvodu zjišťování a sledování vlivu činností firem na životní prostředí. Jeho účelem je motivovat organizace a firmy k ekologizaci provozu a zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Základním principem EMAS je sledování, řízení a postupné snižování dopadů činností organizace na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Důvodem pro zahájení projektu je malý počet registrovaných organizací, nedostatečná reakce a podpora trhu, nedostatek podpory ze strany veřejných orgánů a také nízké povědomí veřejnosti o tomto dobrovolném nástroji ochrany životního prostředí.

Hlavní cíle projektu ENHANCE jsou zaměřeny na podporu a zvýšení počtu registrací v programu EMAS prostřednictvím výměny osvědčených postupů regionálních politik EU a integrace EMAS do klíčových strategických dokumentů. Vytvořením chybějící komunikační platformy a přenosem a následnou aplikací ,,best practices" se usnadní zavádění EMAS. Jedinečnost projektu pak spočívá především v přímém zapojení všech zainteresovaných stran, kterými jsou kromě podniků registrovaných v EMAS, profesní sdružení a oborové organizace, ověřovatelé EMAS a orgány veřejné správy, které mají dohled nad realizací programu EMAS v ČR.

Projekt rovněž usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti o EMAS a reaguje na současné trendy v preferencích spotřebitelů, kteří stále více vyžadují informace o environmentální výkonnosti organizace.

Aktuálně je projekt ENHANCE ve fázi analýzy nástrojů na podporu EMAS a zjištění způsobu jejich ukotvení v národních politikách všech zapojených států. Mapováním přístupů a postojů zainteresovaných stran je postupně vytvářena znalostní báze, která bude využita k identifikaci využitelnosti různých koncepcí, a formulaci požadavků na podobu a definování klíčových postupů pro dané regiony i pro celou EU.

V druhé fázi projektu bude sestaven návrh účinné politiky v oblasti EMAS a způsob koordinace a komunikace na úrovni jednotlivých regionů i EU. Hlavním výstupem bude vytvoření Národního akčního plánu pro EMAS včetně základních programových dokumentů, struktury jeho řízení, plánů aktivit a zdrojů pro jeho realizaci.

Projekt je financován z programu Interreg Europe a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR.

Více o projektu se dočtete zde.

Kontakty:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1445/65, 100 10, Praha 10

Mgr. Pavel Ehrlich, pavel.ehrlich@cenia.cz, tel. 267 125 216

Ing. Jana Sajdoková, jana.sajdokova@cenia.cz, tel. 267 125 347

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí