zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Expoziční scénáře pro používání chemických látek, jejich vyhodnocení a kontrola státní správou

20.09.2017
Firma
Technologie
Chemické látky
Expoziční scénáře pro používání chemických látek, jejich vyhodnocení a kontrola státní správou

Expoziční scénář (ES) je informace, jak kontrolovat expozici nebezpečné látce a zajistit tak její bezpečné používání

Jinými slovy, jak chránit pracovníky a životní prostředí před nebezpečnými účinky chemických látek a směsí (NCHLS). Expoziční scénář vyhodnocuje podmínky použití NCHLS, jako jsou provozní technické podmínky, opatření pro řízení rizik pro lidské zdraví (OOPP) i pro životní prostředí (vlivy na provoz ČOV apod.).

Expoziční scénáře pro typy použití se buď připojují jako příloha k bezpečnostnímu listu, nebo se informace z vyhodnocení expozice zapracují do těla bezpečnostního listu a vytvoří se tzv. rozšířený bezpečnostní list. Formulátoři směsí mohou vypracovat a vytvořit vlastní scénář expozice anebo ke svému bezpečnostnímu listu připojit expoziční scénáře jednotlivých složek směsi (látek).

Jste-li následný uživatel a dostane se Vám do rukou bezpečnostní list s expozičním scénářem, nejprve zjistěte, zda je Vaše konkrétní použití v expozičním scénáři zahrnuto. Následně porovnejte podmínky stanovené v ES s podmínkami na Vašem pracovišti.

Vhodným nástrojem je program CASEC a jeho formulář Vyhodnocení souladu podmínek použití chemické látky s expozičním scénářem výrobce, kde si v přehledné tabulce snadno porovnáte Vaše podmínky s podmínkami udanými výrobcem (více na www.casec.cz nebo http://consulteco.cz/casec/).

Aktuální verze tohoto dokumentu zahrnuje informace, které vyžadují kontrolní orgány na základě Projektu fóra REF-5 agentury ECHA).

Není-li v expozičním scénáři uvedeno Vaše použití:

  • požádejte dodavatele, aby Vám jej poskytl, nebo
  • nahraďte alternativní látkou / výrobkem;
  • proveďte vlastní posouzení a zpracujte zprávu o chemické bezpečnosti.

Více o expozičních scénářích se dozvíte na námi pořádaném Workshopu ,,Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek, který se koná dne 27. 10. 2017, na adrese SČMVD (Svaz českých a moravských výrobních družstev), Václavské náměstí 831/21, Praha.

Srdečně Vás zveme! https://cloud.consulteco.cz/f/adf8c584650c40109957/

Kontroly souladu s podmínkami uvedenými v expozičních scénářích jsou v kompetenci ČIŽP, ale také IBP a KHS. Kontrola se zaměřuje zejména na soulad z hlediska ochrany zdraví (např.: Jsou provozní podmínky odpovídající opatřením pro omezení rizik pro pracovníky a určená použití popsaná v ES?) a z hlediska ochrany životního prostředí (např.: Jsou doporučena a zavedena opatření k omezování emisí?), atd.

1. Máte ve Vaší společnosti zavedený systém pro sledování CHLS a jejich BL?

2. Kontrolujete získané BL, zda jsou v platném znění a mají připojeny ES?

3. Vyhodnocujete soulad podmínek uvedených v BL nebo ES s Vašimi podmínkami na pracovišti?

4. Máte nástroj pro vedení záznamů o tomto vyhodnocení souladu?

5. Mají Vaši zaměstnanci přístup k takto získaným informacím?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli NE, potom právě pro Vás je tu program CASEC Databáze chemických látek a směsí / www.casec.cz nebo http://consulteco.cz/casec/

Autorka: Eva Koliášová

Consulteco s.r.o.

Použité zkratky:

BL = bezpečnostní list; ES = expoziční scénář; NCHLS = nebezpečná chemická látka / směs; CHLS = chemická látka / směs; ČIŽP = ˇčeská inspekce životního prostředí; ECHA = Evropská Chemická Agentura.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí