zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Toxickým látkám z elektroniky a vybavení jsme vystaveni doma i v kancelářích

17.12.2018
Firma
Domov
Šlendryján
Zdraví
Toxickým látkám z elektroniky a vybavení jsme vystaveni doma i v kancelářích

 Arnika nechala zanalyzovat prach z patnácti budov na přítomnost dvou typů zpomalovačů hoření - z vnitřního vybavení a elektroniky...

Karcinogenním látkám na bázi fosforu z vnitřního vybavení se lidé nevyhnou v kancelářích, na úřadech, ani v domácnostech. Vyšší hodnoty neurotoxických jedů na bázi bromu z elektroniky se našly především v místnostech s velkým množstvím počítačů.

Studii s kompletními výsledky si můžete stáhnout na tomto odkazu: https://arnika.org/bromovane-a-organofosfatove-zpomalovace-horeni-v-prachu-vnitrnich-prostor-prazskych-budov

Mapa zatížení pražských budov toxickými látkami: https://arnika.org/mapa-zatizeni-prazskych-budov-toxickymi-latkami

,,Z výsledků analýzy jsme zjistili, že toxickým zpomalovačům hoření jsme vystaveni permanentně a riziko zdravotních potíží se tím zvyšuje. Při požáru vznikají dokonce toxičtější látky, které mohou vyvolat akutní otravu. Zákonodárci a výrobci by se měli společně zamyslet nad tím, kde mají tato protipožární opatření skutečně smysl a kde se bez nich obejdeme," shrnuje Jitka Straková z Arniky.

Zpomalovače hoření na bázi fosforu[i] výrobci přidávají do čalounění nábytku, stavebního materiálu a podlahových krytin. Využívají se teprve krátkou dobu a u některých z nich byly prokázány karcinogenní účinky.

Bromované zpomalovače hoření[ii] pochází zejména z elektroniky. U některých bylo prokázáno, že narušují imunitu a hormonální systém, způsobují neplodnost a jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Řada z nich byla před více než deseti lety zakázána, postupně je však nahradily alternativy, které jsou také předmětem diskusí.

,,Vědecká komunita nad dopady nových typů zpomalovačů hoření na životní prostředí i zdraví člověka stále bádá a u řady z nich začíná objevovat podobně problematické vlastnosti jako u zpomalovačů již dříve zakázaných nebo omezených. Tyto látky jsou ve zkoumaných bytech a pracovních prostorách prakticky plošně přítomné. To dokazuje, že jsou v hojné míře používány látky, o nichž není k dispozici dostatek informací," upozorňuje nezávislá expertka Alice Dvorská.

Arnika odebrala vzorky prachu z patnácti pražských budov. Mezi nimi byly domácnosti, kanceláře, úřady, učebny a studia rádií. Prach nechala zanalyzovat v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické.

,,Odborníci doporučují pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím se můžeme zbavit prachu v interiéru, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat," uzavírá Karolína Brabcová z Arniky.

Bromované zpomalovače hoření patří mezi perzistentní organické polutanty, které se špatně rozkládají a přetrvávají v přírodě. Kvůli účinkům na zdraví i na životní prostředí jsou postupně zakazovány evropskou legislativou. Pražské budovy jsou zatíženy podobně jako v ostatních evropských městech. Odstranění těchto látek ze spotřebních výrobků, které denně používáme nebo s nimi přichází do styku děti, je nejlepším způsobem, který vede ke zlepšení kvality vnitřního prostředí, kde trávíme většinu svého života. V jiných státech Evropy nacházíme zpomalovače hoření v obdobných koncentracích jako v České republice. Oproti tomu jsou ve Spojených státech amerických koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření v interiérech až dvojnásobné.

Tabulka č. 1: Koncentrace BFRs a OPFRs v prachu pražských kanceláří a dalších pracovních prostor (ng/g). Hodnoty pod LOQ byly pro účely výpočtů sum nahrazeny polovinou hodnoty tohoto limitu.

K-NGO

K-DES

K-ZDR

K-RA1

K-RA2

K-UNI

K-ITD

K-MIN

K-UMC

K-NAD

PentaBDE

1,8

2,8

3,4

176,6

10,3

11,6

3,0

2,1

2,2

5,1

OktaBDE

7,3

7,3

9,3

439,1

1 563

22,8

8,7

7,3

12,5

7,8

DekaBDE

2,5

2,5

2,5

1 573

19 271

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

?HBCD

116,1

7,5

100,8

1 895

302,2

54,5

98,3

44,2

61,8

226,6

TBBPA

69,4

66,5

1699

286

5,0

5,0

5,0

164

19 091

14,4

?nové BFRs

8,5

9,4

818,4

153,7

197,9

161,1

91,5

122,4

2 807

27,8

?OPFRs

6 001

3 281

119 699

44 066

5 613 161

95 519

25 794

5 100

34 222

2 809

Tabulka č. 2: Koncentrace BFRs a OPFRs v prachu pražských bytů (ng/g). Hodnoty pod LOQ byly pro účely výpočtů sum nahrazeny polovinou hodnoty tohoto limitu.

B-P11

B-P9

B-P7

B-P5

B-P2

PentaBDE

3,6

4,9

3,2

4,1

3,8

OktaBDE

11,5

7,3

9,1

13,0

7,3

DekaBDE

2,5

2,5

2,5

79,0

2,5

?HBCD

7,5

138

41,8

7,5

7,5

TBBPA

5

5

16,9

1297

132

?nové BFRs

174,4

21,5

43,8

42,5

8,5

?OPFRs

2 968

3 583

3 184

2 992

1 210

PentaBDE - Suma kongenerů 28, 47, 49, 66, 85, 99, 100

OktaBDE - Suma kongenerů 153, 154, 183, 196, 197, 203, 206, 207

DekaBDE - kongener 209

?HBCD - suma ?-, ?- a ?-HBCD

?nové BFRs - suma BTBPE, DBDPE, HBB, OBIND, PBEB, PBT

?OPFRs - suma TEP, TPrP, TiBP, TnBP, TBOEP, TEHP, EHDPP, TPhP, CDPP, ?TCP, TTBPP, TCEP, ?TCPP, ?TDCPP, TTBNPP


Více informací

[i] Organofosfátové zpomalovače hoření (OPFRs)

Organické sloučeniny na bázi fosforu, které se používají jako zpomalovače hoření v plastech. Jsou považovány za méně toxickou alternativu k bromovaným zpomalovačůn hoření, nicméně jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí nejsou zdaleka tak detailně popsány jako u bromovaných zpomalovačů. Uplatnění našly v textiliích, elektronice a stavebních materiálech. Narozdíl od bromovaných zpomalovačů hoření je jejich využití širší a dá se říci, že jsou v podstatě všudypřítomné. Některé z nich jsou potenciálně karcinogenní a mají negativní vliv na reprodukci.

[ii] Bromované zpomalovače hoření (BFRs - brominated flame redardants)

Nejčastější aditiva ve spotřebním zboží, která zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Používají se v textiliích, nábytku a elektronice. Většina z nich jsou toxické, poškozují imunitní, endokrinní a reprodukční systém a mají negativní vliv správný vývoj plodu. Do životního prostředí se dostávají především při výrobě, používání a recyklaci. Jsou perzistentními látkami se schopností bioakumulace v živých organismech i sedimentech.

Polybromované difenylethery (PBDE)

Nejproblematičtější zástupci nalezly uplatnění při výrobě elektroniky, automobilů, letadel, v textilním průmyslu nebo ve stavebnictví. Mohou mít negativní vliv na reprodukci, imunitní a hormonální systém a některé jsou považovány za neurotoxické a potenciálně karcinogenní látky. Člověk může být vystaven vdechnutím prachu, s jídlem i kožním kontaktem. Do prostředí se mohou uvolňovat při výrobě, spotřebě a likvidaci. Mají vysoký bioakumulační potenciál, jsou schopny přenosu v rámci potravních řetězců. V EU jsou některé PDBE regulovány Stockholmskou úmluvou i vlastní evropskou legislativou (Nařízení o POPs č. 850/2004).

Nové bromované zpomalovače hoření (nBFR)

Chemickým průmyslem byly vyvinuty jako náhražky problémových a v EU i USA zakázaných látek, jako jsou PBDE a HBCD. Nejčastěji se používají mimo jiné v tištěných spojích, kabelážích, plastových dílech, podlahových krytinách, čalounění a v hasicích přístrojích. Mají velmi podobné účinky jako u "starých" BFR a očekává se i stejný modus rozšíření. Do prostředí se dostávají při výrobě, manipulaci a likvidaci výrobků. V atmosféře se šíří na velké vzdálenosti, kontaminují vodu, půdu, živé organizmy. Mají vysoký bioakumulační potenciál, často jsou toxické pro vodní organizmy. Jde o typické znečišťující látky vnitřních prostor.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí