zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podnikatelská charta udržitelného rozvoje

01.10.1999
EMS
Podnikatelská charta udržitelného rozvoje
16 bodů podnikatelské charty
1. Priorita z hlediska obchodní společnosti Uznávat ekologicky orientované řízení jako jednu z nejvyšších priorit obchodních společností a jako vrcholně rozhodující pro udržitelný rozvoj. Vytvářet politiku, programy a praktiky pro provádění operací ekologicky čistým způsobem. 2. Integrované řízení Plně integrovat tuto politiku, programy a praktiky do každého podnikání jako podstatný prvek řízení ve všech jeho funkcích. 3. Zlepšovatelský proces Pokračovat ve zlepšování politiky, programů a ekologického profilu podniku při zohlednění technického rozvoje, vědeckých informací, požadavků spotřebitelů a očekávání lidské společnosti, počínaje právními předpisy. Uplatňovat mezinárodně stejná ekologická kritéria. 4. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti ekologicky odpovídajícím způsobem. 5. Předchozí ohodnocení Ohodnotit ekologické vlivy dříve, než se započne s novou činností nebo projektem a předtím, než se zastaví provoz některého zařízení nebo se opustí lokalita. 6. Produkty nebo služby Vyvinout a poskytovat produkty nebo služby, jež nezpůsobují žádný nepatřičný vliv a jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání a jež jsou efektivní svou spotřebou energie a přírodních zdrojů a jež mohou být recyklovány, znovu používány nebo bezpečně likvidovány. 7. Rady zákazníkům Radit a kde je to vhodné i vzdělávat zákazníky, distributory a veřejnost s cílem bezpečného používání, dopravy, uskladnění a zacházení s poskytnutými produkty a uplatňovat podobné úvahy pro poskytované služby. 8. Zařízení a provoz Vyvíjet, projektovat a provozovat zařízení a vykonávat činnosti zohledňující účelné užívání energie a materiálů, udržitelné používání obnovitelných zdrojů, minimalizaci negativních ekologických vlivů a tvorby odpadů a bezpečnou a odpovědnou likvidací reziduálních odpadů. 9. Výzkum Provádět či podporovat výzkum ekologických vlivů surovin, produktů, procesů, emisí a odpadů spojených s podnikáním a dále výzkum prostředků minimalizujících tyto negativní vlivy. 10. Preventivní přístup Modifikovat výrobu, marketing či používání produktů nebo služeb nebo vykonávat činnosti vyžadující vědecké a technické vědomosti tak, aby se zabránilo vážnému či neodvratnému ekologickému znehodnocení. 11. Smluvní partneři a dodavatelé Podporovat, aby tyto zásady uplatňovali smluvní partneři jednající za podnik tím, že jsou podněcováni a kde je to vhodné, je od nich požadováno zlepšení jejich praktik, aby se shodovaly s praktikami zastupovaného podniku a podněcovat širší vaužívání zásad dodavatelů. 12. Havarijní připravenost Vyvinout a dodržovat tam, kde existuje nebzpečí významného rozsahu plány havarijní připravenosti spolu s havarijními službami, spolu s příslušnými orgány a místními představiteli, přičemž se zvažují potenciální vlivy dosahující přes příslušné místní hranice. 13. Transfer technologií Přispívat k transferu ekologicky čistých technologií a řídících metod ve všech průmyslových oborech a veřejném sektoru. 14. Přispívat ke společnému účinku Přispívat k rozvoji státní a podnikatelské politiky, vládních a mezivládních programů a vzdělávacích aktivit, jímiž se zvyšuje ekologické povědomí a ochrana. 15. Otevřený přístup k problémům Posilovat otevřený přístup a rozmluvy se zaměstnanci a veřejností předjímáním a reagováním na jejich zájem o potenciální ekologické nebezpečí a vlivy provozu, produktů, odpadů nebo služeb, včetně těch, které působí přes hranice států nebo mají globální význam. 16. Dodržování ekologických předpisů a hlášení Měřit ekologický profil podniku, provádět pravidelné ekologické audity a vyhodnocování dodržování požadavků podniku, právních předpisů a těchto zásad a periodicky poskytovat příslušné informace představenstvu, akcionářům, zaměstnancům, úřadům a veřejnosti.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři