zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMS - Systémy řízení životního prostředí, díl1. - historie

01.11.1999
EMS
EMS - Systémy řízení životního prostředí, díl1. - historie
1. díl seriálu o EMS - historie
Připravili jsme pro Vás seriál o systémech řízení životního prostředí EMS (z anglického Environmental Management Systems). Vycházeli jsme z předpokladu že málokdo má čas a chuť prokousávat se mnohastránkovým dokumentem naráz, proto jednotlivé kratší díly budeme uveřejňovat jednou až dvakrát týdně. Historie EMS V roce 1991 vydala Mezinárodní obchodní komora (ICC) Podnikatelskou chartu pro trvale udržitelný rozvoj, kterou podepsaly v krátké době nejmocnější světové korporace. V 16 principech se zde popisují základní nároky na koncepci řízení organizace tak, aby podnikatelské činnosti byly maximálně šetrné ke všem zdrojům, které nám Země poskytuje. Podnikatelská charta stejně jako Prohlášení z konference OSN v Riu (1992) jsou součástí dokumentu ISO 14004, což svědčí o jejich nezastupitelné funkci ve vývoji EMS (Environmental Management Systems). Lze konstatovat, že EMS je praktickým nástrojem k naplňování této charty. Počátkem 90. let mnoho severoamerických podniků používalo úspěšně jako důležité nástroje řízení environmentální audity. Z jejich užití se postupně vytvořily programy environmentálního řízení různého rozsahu. V Evropě byl jako první formulován standard pro systém environmentálně orientovaného řízení ve Velké Británii. Od roku 1992 zde platil British standard 7750 popisující EMS. Tento standard se stal vodítkem pro sestavení podobného programu pro země Evropské unie, kde od roku 1993 platí Nařízení rady (EHS) č. 1836/93 z 29. června 1993 pro dobrovolnou účast průmyslových podniků v programu ES pro ekologicky orientované řízení a auditů. V celosvětovém měřítku probíhá proces formulace standardů EMS na půdě Technické komise č. 207 Mezinárodní organizace pro standardizaci - ISO. Soubor dílčích standardů popisujících uvedené systémy řízení a jejich podpůrné nástroje je souborně nazýván rodinou standardů ISO 14000, ze které jsou v současné době vydány klíčové dokumenty a to specifikace a návod pro systémy EM a standardy pro audity. U nás bylo iniciátorem programů ekomanagementu České ekologické manažerské centrum (CEMC), asociace podniků a organizací, které spojuje tématika ochrany životního prostředí. V letech 1992-93 byl zpracován projekt zavádění EMS v českých podnicích. Byly přeloženy a adaptovány základní dokumenty, zvoleny nástroje a projekt byl předložen k připomínkám některým podnikům v CEMC. Poté byly zahájeny dva pilotní programy EMS: ŽDB Viadrus a Spolchemie a.s. Následovala celá řada seminářů, konferencí a jiných informačních akcí s cílem seznámit odbornou veřejnost (konzultanti, zástupci podniků i státní správy) s aktuálním děním na poli EMS. Česká reprezentace získala značnou prestiž i na poli technické komise ISO. Důležitou iniciativou bylo též založení České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD) jako člena světové Podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj. Na úrovni státní administrativy bylo jediným oficiálním aktem zařazení realizace institiucionálního rámce pro zavádění EMS mezi prioritní opatření v krátkodobém horizontu v dokumentu Státní politika životního prostředí. Na MŽP je kompetence k EMS přidělena odboru strategií a environmentální statistiky. V současné době zavádí EMS již celá řada našich podniků (v počátcích je zavádění EMS v nekomerčních organizacích a na obecních úřadech) a hnacím motorem pro nastartování tohoto procesu v dalších letech se stalo vydání norem ČSN EN ISO 14001-12 v červenci 1997. ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory V příštím díle Co je to vlastně EMS, Pojmy EMS Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři