zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMAS II

19.10.2001
EMS
EMAS II
19. března letošního roku vydal Evropský parlament nařízení 761/2001, takzvaný EMAS II. Jaké jsou změny a novinky v EMAS II oproti původnímu nařízení? 1. Článek 3 – Účast v EMAS Program EMAS je otevřen pro všechny typy organizací, nejen pro podniky s průmyslovou činností. (Nařízení 1836/93 směrovalo program EMAS na průmyslovou sféru s tím, že umožňovalo členským státům na experimentálním základě rozšíření na jiné sektory - např. distribuční síť a veřejné služby.) Pokud organizace zpracovává prohlášení o stavu ŽP každoročně je pro udržení registrace v programu EMAS povinna doručit toto schválené aktualizované prohlášení odpovědnému orgánu a zpřístupnit je veřejnosti. 2. Článek 4 a Příloha V- Akreditační systém Návrh obsahuje konkrétnější opatření pro dohled nad zahraničními ověřovateli (např. jsou povinni oznámit zamýšlené ověřování akreditačnímu orgánu domovské země ověřované organizace čtyři týdny předem a v případě nutnosti jsou povinni prokázat opatření učiněná v souladu s jazykem a legislativou domovské země). Je také stanoven postup v případě nespokojenosti akreditačního orgánu země s prací akreditovaného ověřovatele. 3. Článek 6 a Příloha VIII- Registrace organizací Formulář, který organizace při žádosti o registraci musí vyplnit a předložit odpovědnému orgánu, je oproti Nařízení 1836/93 rozšířen o některé další informace, např. kontakt na tzv. vynucovací orgán (viz Příloha VIII). Je také zdůrazněna spolupráce odpovědného orgánu s vynucovacím orgánem při registraci míst v programu EMAS. 4. Článek 8 - Logo Jsou definovány podmínky použití loga programu EMAS, zejména to, že logo může používat pouze organizace s platnou registrací v programu EMAS. 5. Článek 11 - Podpora účasti malých a středních podniků Je uložena členským státům jako povinnost a jsou popsány různé konkrétní příklady této pomoci. 6. Článek 17 – Zrušení Nařízení 1836/93 EEC Národní odpovědné orgány a akreditační systémy zůstanou zachovány. Do 12 měsíců od vstupu nového nařízení v platnost zajistí členské státy změny v postupech těchto orgánů podle odpovídajících ustanovení nového nařízení. Ověřovatelé stavu životního prostředí akreditovaní v souladu s Nařízením 1836/93 mohou nadále provádět svou činnost v souladu s požadavky nového nařízení. Místa registrovaná v souladu s Nařízením 1836/93 zůstanou v registru, nové požadavky budou přezkoumány v době příštího ověření. 7. Příloha I - Požadavky na systém environmentálního managementu Systém environmentálního managementu je zaváděn podle oddílu 4 normy ISO 14001. 8. Příloha VI. – Environmentální aspekty Zcela nově je zařazena příloha popisující přímé a nepřímé environmentální aspekty, vč. příkladů jednotlivých aspektů, která je podnikům dobrým pomocníkem při charakteristice jejich působení na ŽP. Zpracovala: Agentura EMAS, červen 2001 Zde ke stažení nařízení 761/2001 v angličtině a ve formátu pdf.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí