zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový pracovní plán „květinky“

17.01.2002
Obecné
EMS
Nový pracovní plán „květinky“
Komise přijala nový pracovní plán na léta 2002 až 2004 systému označování ekologických produktů v EU (tzv. „květinka“).
Systém byl zaveden v roce 1992 a je určen k prosazování produktů se sníženým dopadem na životní prostředí ve výech 15 členských státech EU a třech členských státech Evrop- ského hospodářského prostoru (Island, Nor- sko a Lichtenštejnsko). Výrobky splňující přísná ekologická a provozní kritéria mohou být označena logem květinky, které slouží jako marketingové nástroj, který spotřebite- lům prokazuje nezávadnost vůči životnímu prostředí. Pracovní plán stanoví cíle rozšiřo- vání tržního uplatnění známky a její propaga- ce, dalšího zvýšení počtu výrobkových skupin zařazených do rámce tohoto systému a koor- dinace a spolupráce mezi tímto systémem a dalšími systémy udělování označení ekolo- gické nezávadnosti v členských zemích. Zá- kladním účelem je učinit ekologická označení úspěšnějším a účinnějším nástrojem ke zlep- šení ekologické nezávadnosti produktů a slu- žeb, přispět k trvalejší udržitelnosti spotřeby a co nejefektivněji využít zdroj vkládaných do systému ze strany Komise, členských států a zainteresovaných stran. V roce 2005 bude program Květinka podroben posouzení. Další podrobnosti pracovního plánu a všechny in- formace o Květince včetně kontaktních míst v členských státech najdete na europa.eu.int Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí