zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace a přihlášky pro účastníky Envikongresu: - příležitost pro vystavovatele i nevystavující subjekty

11.03.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Hluk
Les
Geologie
EIA
EMS
Informace a přihlášky pro účastníky Envikongresu: - příležitost pro vystavovatele i nevystavující subjekty
ENOVIKONGRES Brno 23 - 26. 4. 2002 Téma: Implementace IPPC v podmínkách střední Evropy Brno - výstaviště, Česká republika Vážené dámy a pánové, Ve dnech 23. - 26. dubna 2002 se na brněnském výstavišti uskuteční s podporou tří ministerstev - životního prostředí, průmyslu a obchodu, a zemědělství - ENVIKONGRES 2002. Jde o skutečnou událost nejen pro nejširší odbornou veřejnost v oblasti ekologie, ale také podnikovou sféru a zaměstnance centrálních i regionálních institucí. Součástí kongresu bude doprovodná mezinárodní výstava, takže ochuzeni rozhodně nezůstanou ani výrobci, obchodníci a zájemci o environmentální produkty a technologie. Na ENVIKONGRESU 2002, který volně navazuje na tradici největšího středoevropského veletrhu svého druhu ENVIBRNO, bude prezentována zejména změna celé environmentální politiky České republiky v období posledních příprav na vstup do Evropské unie. ENVIKONGRES 2002 je nejvíce inspirován právě touto novou státní politikou a detailně se zabývá výkladem a rozborem IPPC - směrnicí rady 96/61 EC o Integrované prevenci a omezování znečištění - Integrated Pollution Prevention and Control. Odborný program Envikongresu je analogický s oborovým uspořádáním mezinárodní doprovodné výstavy a podle nových principů environmentální techniky a technologie zahrnuje těchto osm kategorií: • energetika • výroba a zpracování kovů • zpracování nerostů • chemický průmysl • nakládání s odpady • techniky pro čištění a úpravu vod • zemědělství a potravinářský průmysl • ostatní průmysl Uspořádáním Envikongresu reagují pořadatelé zejména na praktické připomínky vystavovatelů a poznatky z minulých ročníků veletrhu ENVIBRNO, který tímto přechází na dvouletou periodicitu, přesouvá svůj termín z podzimu na jaro a nově se začleňuje do komplexu stavebních veletrhů IBF, SHK a URBIS. Další ročník veletrhu ENVIBRNO proběhne v roce 2004. Hlavní část Envikongresu se bude odehrávat přímo v centru veletržního dění na galerii pavilonu C, v jehož přízemní části se bude konat doprovodná výstava. Registrovaní účastníci Envikongresu budou moci bez vložného absolvovat celý program kongresu a navštívit doprovodnou mezinárodní výstavu. Zároveň každý účastník obdrží sborník příspěvků (abstrakt – verze Č-A). Při registraci, která bude probíhat po celou dobu trvání Envikongresu v přízemí Kongresového centra (viz program Envikongresu), obdrží účastníci proti hotovostní úhradě ve výši 20 Kč také stálou vstupenku na komplex stavebních veletrhů. Organizátoři nabízejí za zvýhodněné ceny pro vystavovatele, ale též pro nevystavující firmy možnost prezentací v rámci témat jednotlivých sekcí. Nabízí se též možnost inzerce ve sborníku a umístění firemních posterů v místech kongresového dění (podrobné informace naleznete v přiložené objednávce komerčních prezentací a v programu Envikongresu). IPPC znamená odklon od řešení dílčích problémů k integrované ochraně životního prostředí. Vlivy působení podniků a komunální sféry na životní prostředí budou sledovány komplexně, nikoliv odděleně podle jejich působení na vodu, ovzduší, půdu, odpady apod. Věříme, že k poznatkům, které si z účasti na Envikongresu odnesete, nemalou měrou přispěje plánovaná účast zástupců Evropské kanceláře pro IPPC (Sevilla) nebo z Evropské komise – sekce životního prostředí, jejichž vystoupení v rámci jednotlivých bloků budou směrována nejen na vysvětlení evropských standardů v oblasti udílení certifikátů v rámci integrované ochrany životního prostředí, ale také na objasnění principů ochrany rovnosti hospodářské soutěže v rámci evropského trhu, zabránění ekodumpingu … Více informací k ENVIKONGRESU 2002, aktuální program, formuláře přihlášek a objednávek pro firmy a směrnici IPPC najdete na webových stránkách www.bvv.cz nebo www.ippc.cz. Těšíme se na Vaši účast u příležitosti Envikongresu 2002. Za organizační tým Envikongresu Ing. Karel Torn, CSc. vedoucí projektu Veletrhy Brno, a.s. Ing. Stanislav Novák Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno Tel: 05-41158601 Fax: 05-43211221 E-mail: novak@kcbrno.cz www.bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí