zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

2. zasedání odpovědných orgánů EMAS

16.11.2001
EMS
2. zasedání odpovědných orgánů EMAS
Ve dnech 4.-5. října se v italském Bibione uskutečnilo 2. zasedání odpovědných orgánů EMAS. Kromě zástupců členských států EU se jej účastnili i zástupci států usilujících o přijetí do Unie, mezi nimiž nechyběla ani Česká republika. Diskutované otázky a závěry:  Komise prezentovala “EMAS CD-Rom” zaměřený na používání loga EMAS. Logo existuje v několika grafických verzích, a to v 11 jazycích, které jsou v EU používány. Jeho přesné používání upravuje EMAS II (Nařízení č. 761/2001).  V reakci na připomínky delegátů Komise upustila od záměru provést v roce 2002 rozsáhlou studii týkající se hodnocení zlepšování vlivu podniků se zavedeným EMAS na životní prostředí. Komise se spíše zaměří na sběr informací o jednotlivých případech zlepšování vlivu na životní prostředí (“EMAS success stories and best practices”).  Komise upozornila na připravované změny v normě ISO 14001, které mají vést k přizpůsobení se normě ISO 9000:2000. Nová verze ISO 14001, jejíž uvedení je plánováno na rok 2004, ovlivní i EMAS, neboť současnou verzi (ISO 14001:1996) využívá EMAS jako základ svého EMS. Revize EMAS se uskuteční zhruba za 5 let.  Delegáti zdůraznili potřebu zatraktivnění EMAS. Podniky jej totiž velmi často považují za příliš byrokratický a navíc zatím nenachází patřičnou odezvu u dalších subjektů - bank, pojišťoven apod.  Komise krátce prezentovala první fázi projektu “EMAS v Evropské Komisi” (viz aktualita “EMAS II” z 5.11.2001) a oznámila, že o zavedení EMAS uvažují i další evropské instituce - European Environment Agency, Economic and Social Committee a Evropský parlament.  Mr. Matthias Gelber a Ms. Janet Gascoigne prezentovali “Project Acorn”, který usnadňuje zavádění EMS a EMAS v malých a středních podnicích. (Blíže viz naší sekci “EMAS v EU” - Project Acorn.)  Kromě zmíněných otázek došlo i na přehled zavádění EMAS v zemích usilujících o vstup do EU. V této oblasti je situace následující:  Nejdále je v zavádění EMAS Česká republika, která již vytvořila plně fungující systém. Ten funguje od druhé poloviny roku 1998 a v jeho rámci byly zatím certifikovány (a zaregistrovány) 4 firmy, další se na registraci připravují.  Plně fungující systém by měl být do konce tohoto roku zaveden v Maďarsku, Litvě a Slovinsku. (Maďarsko má cca 280 firem certifikovaných podle ISO 14001, Slovinsko cca 130.)  Do konce roku 2002 se očekává plné zavedení systému v Bulharsku a Estonsku. V druhé ze zmíněných zemí byl již zahájen pilotní program, v jehož rámci uzavřelo 6 podniků dobrovolné dohody, obsahující některé prvky EMAS.  V Polsku byl systém zaveden, ale zatím není funkční.  V počáteční resp. pilotní fázi se nachází systémy v Lotyšsku a na Kypru.  Slovensko očekává zavedení systému před svým vstupem do EU.  Rumunsko v otázce EMAS zatím nepřijalo žádná opatření.  Komise také zdůraznila potřebu spolupráce a výměny zkušeností mezi členskými a nečlenskými státy i vzájemně v rámci nečlenských států.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí