zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Týrání - dozor, delikty, přestupky, opatření

20.01.2003
Příroda
Týrání - dozor, delikty, přestupky, opatření
Dozor Pracovníci orgánů ochrany zvířat pověření výkonem dozoru jsou oprávněni: a) vstupovat do objektů chovu, do objektů, v nichž je provozována obchodní činnost se zvířaty, přepravují se zvířata, jsou porážena hospodářská zvířata anebo prováděny pokusy na zvířatech, b) vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná. Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník, který dosáhl věku 18 let, získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím vykonávané. Správní delikty chovatelů Správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí chovatel, který: a) ztěžuje nebo maří výkon dozoru prováděného příslušným orgánem ochrany zvířat (pokuta 50 000 Kč, při opětovném 200 000 Kč), b) poruší jinou povinnost stanovenou chovateli tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě (pokuta 50 000 Kč, při opětovném 200 000 Kč). Výnos pokut je příjmem obcí. Přestupky Přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí občan, který: a) provádí bez povolení pokusy na zvířatech (pokuta do 15 000 Kč), b) chová jedince nebezpečného druhu zvířat bez schválení (pokuta do 15 000 Kč), c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě (pokuta 10 000 Kč, při opětovném do 15 000 Kč) d) trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá. Zvláštní opatření Na návrh okresní nebo městské veterinární správy může obec správním rozhodnutím nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Odvolání proti rozhodnutí o odebrání zvířete nemá odkladný účinek. Náklady spojené s odebráním zvířete a následnou péčí o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno. Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete. Zdroj: MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí