zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Děti Země navrhly změnit výjimku pro dálnici v Českém středohoří

04.02.2003
Příroda
Děti Země navrhly změnit výjimku pro dálnici v Českém středohoří
Ovlivnit trasu dálnice D8 má tak šanci i ministr Libor Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí na konci ledna obdrželo od Dětí Země návrh na zahájení správního řízení o změně výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla pro dálnici D8 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří povolena před dvěma a půl lety tehdejším náměstkem Josefem Bělem. Ten se pak za tento čin stal Ropákem roku 2000. Z odborného posudku pražské Fakulty architektury ČVUT totiž vyplývá, že předloženou trasou dojde k závažné ekologické újmě negativním ovlivněním krajinného rázu této části CHKO. Současně budou touto povrchovou trasou negativně narušeny biotopy řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. „Od podání návrhu si slibujeme otevření nové diskuse o nutnosti postavit v Českém středohoří dlouhý tunel, který toto cenné území ochrání více, než povrchová varianta. Proto nepožadujeme výjimku zrušit, ale jenom změnit její obsah,“ prohlásil Miroslav Patrik z brněnských Dětí Země, který se touto kauzou zabývá již téměř deset let. Časové hledisko není již tak rozhodující, neboť rok její dostavby 2005 se stejně nestihne. Návrh na změnu výjimky se především opírá o rozsáhlý odborný posudek ze září minulého roku, zpracovaný na objednávku Ekologického právního servisu (EPS), který Dětem Země poskytuje právní pomoc. „Posudek jednoznačně prokázal, že trasa dálnice s předimenzovanou mimoúrovňovou křižovatkou u Bílinky a s mohutnými estakádami u Dobkoviček a Prackovic nad Labem, které jsou velmi konfliktní v panoramatických pohledech, nevratně naruší unikátní krajinný ráz Českého středohoří,” vysvětlil situaci právník Pavel Doucha z EPS. Posudek je rovněž hlavním argumentem v návrhu Dětí Země na obnovu správního řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, který podaly na začátku ledna, neboť ho Správa CHKO České středohoří v roce 2001 vydala v rozporu se zákonem o správním řádu bez důkazního řízení. „Ekologickou újmu rovněž spatřujeme v zásahu do biotopů chráněných rostlin a živočichů, kterému je možné se stavbou dlouhého tunelu vyhnout,“ doplňuje Patrik. Příkladem je biotop kriticky ohroženého stromu jeřábu českého, který byl zjištěn v počtu pouhých devíti set kusů jen na osmnácti lokalitách Českého středohoří a nikde jinde ve světě, přičemž jednou z nich trasa dálnice prochází. Děti Země očekávají, že nové vedení ministerstva v čele s Liborem Ambrozkem se pokusí celý spor řešit více diplomaticky a přitom neustoupit od dodržování mezinárodních smluv o ochraně přírody a od závěrů základních vládních materiálů jako je Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998) a Státní politika životního prostředí (2001), které upozorňují na negativní vlivy velkých liniových staveb v krajině, zvláště pak chráněných zákonem. Od loňského listopadu má dálnici D8 také na stole ombudsman Otakar Motejl, který rozhoduje o některých protichůdných rozhodnutí MŽP. Územní rozhodnutí na úsek přes CHKO České středohoří v délce 16,4 km nebylo dosud vydáno, Děti Země jsou však připraveny v případě potřeby podat soudní žalobu. Zdroj: TZ Dětí Země
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí