zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS)

01.04.2003
Obecné
EMS
Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS)
Vážení přátelé, všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen-í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál-ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede-ného funkčního systému EMS je i provádění interních environ-mentálních auditů. Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen-tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podni-ku a jeho vývoj v čase. Provádění interních environmentálních auditů je meto-dicky usměrňováno řadou norem - především normami řady ISO 14 000 a normou ISO 10 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka - auditora na prověřova-ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků. Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál-ních auditů ve Vašem podniku. Kurz může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení ja-kosti (ISO 9001). Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Písemné podkladové materiály k problematice environmen-tálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu. lektoři kurzu: Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, Mgr. Pavel Činčera, manažer čistší produkce, zástupce ředitele Centra environmentálních analýz 16. - 18. dubna 2003 (středa - pátek) - Praha 6 Zasedací místnost ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. PROGRAM KURZU 09.45 - 10.00 Registrace účastníků (začátek posunut pouze 1. den) 09.00 - 12.30 Přednášky a cvičení 13.30 - 17.00 Přednášky (poslední den do 15.00). Přestávky budou určovány operativně. Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 010-12, ISO 10 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zavádět systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku. Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku a jeho kontrolou - interním auditem celého systé-mu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají. Obsah kurzu: · metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku dle ISO 14 001, 14 004, nařízení ES 761/2001; · základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001; · obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS); · metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 761/2001), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS; · praktické provádění environmentálních auditů, plánová-ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod-nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.). Kontakt: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil: 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí