zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU (ISO 14 031)

02.04.2003
Obecné
EMS
Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU (ISO 14 031)
Vážení přátelé, v prosinci roku 2000 přijala Česká republika za svou další z důležitých norem pro management životního prostředí v podnicích. Jde o normu ČSN ISO 14 031 - Hodnocení environmentálního profilu. Hodnocení environmentálního profilu podniku (EPE) je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem pro oblast životního prostředí. EPE pomáhá podniku a jeho managementu při hodnocení dosažené úrovně péče o životní prostředí a podle potřeby i při identifikaci oblastí, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. Jde o průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v rámci podniku za určité časové období. Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu by měly svůj environmetální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může ji EPE napomoci při: · identifikaci jejích environmentálních aspektů; · stanovení důležitosti a významnosti těchto aspektů; · stanovení kritérií environmentálního profilu a posouzení environmentálního profilu podle nich; · rozhodování o tom, zda zavést systém environmentálního managementu (EMS, EMAS) v podniku; · lepší komunikaci se svým okolím. Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. lektor semináře: Ing. Josef Marek ředitel Pražského ekologického centra. PRAHA - 15. dubna 2003 Zasedací místnost ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. PROGRAM SEMINÁŘE 15. dubna 2003 - úterý - Praha 6, Lužná 2a 08.45 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky normy na EPE 12.30 - 14.30 Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr. Účastníci semináře získají základní informace o nově přijaté normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně. Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jeho věrohodné funkci. Výklad bude zaměřen také na zkušenosti ze zavádění různých systémů environmentálních indikátorů na podnikové úrovni. Především probíraná témata: · model procesu EPE, postup stanovení indikátorů environmentálního profilu, · práce s daty, využití shromážděných dat ke stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování, · indikátory profilu provozu, indikátory stavu prostředí, · vztah EPE a jiných environmentálních nástrojů managementu (EMS, LCA, environmentální značení, environmentální audity), · Využití EPE pro komunikaci s veřejností a ovlivňování image podniku ve vztahu k ŽP. Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Kontakt: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil: 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí