zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika plní požadavky na recyklaci obalů, velké množství komunálního odpadu ale stále končí na skládkách

29.04.2003
Odpady
Česká republika plní požadavky na recyklaci obalů, velké množství komunálního odpadu ale stále končí na skládkách
Po vstupu České republiky do Evropské unie se v oblasti nakládání s odpady a obaly mnoho nezmění – naše legislativa je už dnes v souladu s právními předpisy EU. Nyní je třeba se soustředit na její důslednou aplikaci. Hlavními pilíři jsou zákon o odpadech [1] a zákon o obalech [2], které kladou důraz na prevenci vzniku obalů a odpadů a následně na jejich materiálové využití. Projevují se některé pozitivní trendy – roste například množství vytříděného odpadu na obyvatele (graf 1), roste počet domácností, které odpad třídí (graf 2) a množství vytříděných obalů (graf 3, 4) a jejich recyklace (graf 5). Velká část odpadu ale stále končí na skládkách – v roce 2001 to bylo 27 % z celkové produkce odpadů a zhruba 70 % komunálního odpadu (graf 6). Česká republika má stále poměrně nízkou produkci komunálního odpadu na obyvatele, od počátku devadesátých let ale začalo ale docházet k jejímu růstu (graf 7), tento trend se nyní zpomalil. Díky zákonu o obalech Česká republika plní současné požadavky unie na recyklaci obalů, je v Evropě na devátém místě (graf 8). Zákon o obalech ukládá povinnost zajistit využití opakovaně použitelných obalů a zpětný odběr obalů, dává spotřebitelům na výběr, zda zvolí vratný či nevratný obal na nápoje a stanoví pevná pravidla pro výkup vratných lahví. Základní strategii pro nakládání s odpady na příštích deset let by měl – stejně jako v členských státech EU - stanovit Plán odpadového hospodářství ČR. MŽP jej upravilo podle připomínek Legislativní rady vlády a vláda by jej měla v nejbližší době projednat. Závazná část stanovuje strategické cíle odpadového hospodářství i konkrétní opatření pro jednotlivé skupiny odpadů. MŽP například navrhuje, aby nebyla podporována výstavba nových spaloven a skládek komunálního odpadu ze státních prostředků. MŽP předpokládá, že v roce 2010 by se využívání komunálního odpadu v ČR mohlo přiblížit 60 %, nyní je to 18 % (graf 9). Investice v oblasti nakládání s odpady byly v minulých letech převážně hrazeny z vlastních zdrojů investorů (70 – 80%) a úvěrů (10-14 %). Finanční podporu poskytoval převážně Státní fond životního prostředí (SFŽP). Výdaje SFŽP několikanásobně převyšují jeho příjmy z poplatků za skládkování nebezpečných odpadů (v roce 2001 sedminásobně – 362 mil. Kč). Největší výdajovou položku veřejných rozpočtů představuje využívání a zneškodňování komunálního odpadu, na které bylo vynakládáno v průměru 450 mil. Kč ročně. Přechodné období, o které si Česká republika požádala v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady, končí v roce 2005. Podíl recyklace obalových odpadů by se měl zvýšit ze současných 25 na 45 % a podíl využití obalových odpadů z 30 na 52 %. Tento závazek ČR bez problémů splní, povinnou minimální míru recyklace plní již dnes. Další podrobnější informace: www.env.cz Poznámky: [1] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech [2] Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí