zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU

07.05.2003
EMS
Pozvánka na seminář ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU
PROEKO - Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 poradenství a vzdělávání v životním prostředí si Vás dovoluje pozvatn na seminář na téma EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU (ISO 14 001, EMAS) Praha 20. května 2003 Vážení přátelé, jedním ze způsobů, kterými se v poslední době pokrokové podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a života, je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku. Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - Environmental Management System, realizovaný podle mezinárodních norem řady ISO 14000. Zavádění tohoto systému v podnicích není samoúčelné, mluví pro ně přinejmenším tyto důvody: · zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. EMAS Evropské unie) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí a nutí podnik k soustavnému zlepšování v této oblasti, a tím mu také zlepšuje pověst u veřejnosti a zákazníků, · zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší sankce atd.), · certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při vývozu výrobků či služeb. Už jsou běžní odběratelé, kteří požadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS. · zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat. Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. lektor semináře: Ing. Josef Marek ředitel Pražského ekologického centra. PROGRAM SEMINÁŘE 08.45 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky na EMS 12.30 - 14.30 Přednášky, případová studie, dotazy účastníků, diskuse, závěr. Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001. Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na: · postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování, · provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí, · stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování, · nutnou dokumentaci realizace a působení systému EMS (ekologická politika, návody a postupy), · provádění auditů systému EMS, · vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd. · zjednodušení a pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení (normy řady ISO 14000, EMAS). Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Kontakt: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil: 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
1. 2020
25.1.2020 - Přednáška, diskuse
Roztyly, Michelský les
INISOFT s.r.o.
28
1. 2020
28.1.2020 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
INISOFT s.r.o.
29
1. 2020
29.1.2020 - Seminář, školení
Praha, hotel Occiedental Five
INISOFT s.r.o.
30
1. 2020
30.1.2020 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí