zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU

13.05.2003
EMS
Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU
PROEKO - Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 poradenství a vzdělávání v životním prostředí si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU (ISO 14 031) PRAHA 27. května 2003 Vážení přátelé, v prosinci roku 2000 přijala Česká republika za svou další z důležitých norem pro management životního prostředí v podnicích. Jde o normu ČSN ISO 14 031 - Hodnocení environmentálního profilu. Hodnocení environmentálního profilu podniku (EPE) je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem pro oblast životního prostředí. EPE pomáhá podniku a jeho managementu při hodnocení dosažené úrovně péče o životní prostředí a podle potřeby i při identifikaci oblastí, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. Jde o průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v rámci podniku za určité časové období. Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu by měly svůj environmetální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může ji EPE napomoci při: · identifikaci jejích environmentálních aspektů; · stanovení důležitosti a významnosti těchto aspektů; · stanovení kritérií environmentálního profilu a posouzení environmentálního profilu podle nich; · rozhodování o tom, zda zavést systém environmentálního managementu (EMS, EMAS) v podniku; · lepší komunikaci se svým okolím. Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. lektor semináře: Ing. Josef Marek ředitel Pražského ekologického centra. PROGRAM SEMINÁŘE 08.45 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky normy na EPE 12.30 - 14.30 Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr. Účastníci semináře získají základní informace o nově přijaté normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně. Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jeho věrohodné funkci. Výklad bude zaměřen také na zkušenosti ze zavádění různých systémů environmentálních indikátorů na podnikové úrovni. Především probíraná témata: · model procesu EPE, postup stanovení indikátorů environmentálního profilu, · práce s daty, využití shromážděných dat ke stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování, · indikátory profilu provozu, indikátory stavu prostředí, · vztah EPE a jiných environmentálních nástrojů managementu (EMS, LCA, environmentální značení, environmentální audity), · Využití EPE pro komunikaci s veřejností a ovlivňování image podniku ve vztahu k ŽP. Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Kontakt: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil: 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí