zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sociální odpovědnost podniků není jen věcí zákonů

17.06.2003
EMS
Sociální odpovědnost podniků není jen věcí zákonů
Evropská komise zadala loni celoevropský průzkum sociálně odpovědných aktivit malých a středních firem (CSR - corporate social responsibility). Zjistila, že aktivnější jsou firmy severní poloviny Evropy, např. ve Finsku je jich do činností spojených s CSR zapojeno 83 procent, naproti tomu ve Francii jen 33 procent. Celkově se ukázalo, že 48 procent mikrofirem (do deseti zaměstnanců), 65 procent malých podniků (do padesáti zaměstnanců) a 70 procent středních společností (do dvě stě padesáti zaměstnanců) je na tomto poli aktivních, nejčastěji ve formě podpory sportovních, ale také kulturních a zdravotně sociálních organizací či akcí. Většina organizací uvedla jako motiv pro tuto svou činnost etické důvody, tři čtvrtiny připustily, že to posiluje jejich image, přivádí zákazníky a vytváří dobré vztahy s úřady. Osm procent firem se dokonce díky sociálně odpovědnému chování těší lepšímu zacházení ze strany úřadů, a to ve formě daňových úlev nebo subvencí. K průkopníkům CSR v Česku patří Kovohutě Příbram. MEZITITULEK: Symbióza města a podniků Starosta města Příbrami Ivan Fuksa posuzuje vztah města a firmy ve třech rovinách. Jednou je vliv na životní prostředí . Druhou, zda firma odvádí v pořádku daně a jestli dokáže zaměstnat - někdy i přitáhnout - místní obyvatele. Příbram má totiž přes 36 tisíc obyvatel a značná část z nich dojíždí za prací do šedesát kilometrů vzdálené Prahy. Pokud by tento trend pokračoval, mohlo by se město stát jakousi \"noclehárnou\". Konečně třetí hledisko je občansko-společenské, tedy zda, jak a co místní podnik podporuje ve svém regionu, jak mu pomáhá nad rámec svých povinností. \"Před takovými deseti lety byly Kovohutě Příbram pro nás tajemným podnikem, který zpracovával olovo,\" říká Ivan Fuksa. \"Například výstupy z Okresní hygienické stanice byly tajné. V devadesátém roce, kdy se vše uvolnilo, jsme na mapě Příbrami mohli vidět červenomodré fleky zamoření nejvyššího stupně. Samozřejmě na tom měly zásluhu i další firmy - například Diamo. Převzali jsme městské lesy. Rozdíl mezi osmdesátiletými stromy na Rožmitálsku v Brdech a stodvacetiletými u Příbrami také hovořil za vše. Dnes už je na mapě Ministerstva životního prostředí kolem Příbrami bílo.\" Je to důležité, protože region počítá s posílením role turistického průmyslu. Vždyť jen Svatá Hora dříve přitahovala tisíce lidí. Brdy jsou také se svými lesy příhodné pro rekreaci. Starosta si pochvaluje soužití s Kovohutěmi i v dalších směrech. Dříve se těžko udávaly použité autobaterie a často končily na neřízených skládkách . Dnes funguje jejich sběr. Firma také jednou ročně otevírá svoje brány lidem z okolí, partnerům, zákazníkům. Sami se mohou už sedm let přesvědčit, co se změnilo. \"Dnes, když jdu do Kovohutí, mám pocit, že jdu do potravinářského závodu. Tak se mění prostředí pro zaměstnance,\" konstatuje Fuksa. Ale hovoří i další příklady: Kovohutě patří ke čtyřem dominantním zaměstnavatelům v regionu a dobře platí lidi. Starají se i o stavby mimo území firmy - přístupová silnice, nové zastávky autobusu. Ale pomáhají i školám... MEZITITULEK: Výsledky mají jako málokdo \"Kovohutě mají jasného vlastníka,\" říká generální ředitel Otakar Kaucký. \"Je jím Čech, který od padesátých let působil v Kanadě, USA, Švýcarsku a také v Nizozemsku. Jasně dal najevo, že sem nepřišel jen investovat, ale především podnikat. Tedy, že mu záleží i na dlouhodobých výsledcích. Jeho přístup k managementu by se dal charakterizovat slovy - pánové, rozvíjejte mi ten podnik, aby patřil k nejlepším. To je zadání, které zavazuje, ale také motivuje.\" Co se už podařilo? Řízení jakosti podle norem ISO - certifikováno resp. recertifikováno podle ISO 9001:2000. Od dubna 2000 je zaveden environmentální systém řízení (tedy s ohledem na životní prostředí ). Letos se bude znovu obhajovat. Účast mezi prvními pětadvaceti firmami v hnutí Bezpečný podnik. Letos se znovu obhajuje. Cena Zdraví a bezpečného životního prostředí , či práce ve sdružení Business Leaders Forum, které bylo v Česku založeno před deseti lety, aby povzbudilo přijímání etických, ekologických i sociálních aspektů podnikání. Samozřejmě to vše musí být podloženo dobrými hospodářskými výsledky. Silná koruna, snižování cen olova na světových burzách, ale i výkyvy cen drahých kovů a řada dalších faktorů Kovohutím nepřeje a ovlivňuje i další možnosti jak ve vztahu k vlastním zaměstnancům, tak i navenek. Přesto se firma drží a hledá cesty řešení tam, kde něco může ovlivnit - uvnitř podniku, ale i ve spolupráci s dodavateli, v nečekání na nové předpisy, ale ve včasné přípravě na ně. Patří k nim i pro mnohé nepopulární snížení počtu zaměstnanců. Z původní asi pětistovky pod dvě stě padesát. Dnes se Kovohutě počítají do kategorie středních podniků. To jim mj. pomůže i \"dosáhnout\" na prostředky z fondů Evropské unie. MEZITITULEK: Zdraví nad úrovní unie Pro řadu zaměstnanců Kovohutí je limitujícím obsah olova v krvi. Při překročení určité hranice by neměli ve firmě pracovat. Přitom české normy jsou podstatně přísnější než normy Evropské unie. Přesto se daří počet lidí, kteří tento limit z dřívější doby překračují, postupně výrazně snižovat. V letošním roce budou všichni již v normě. Chce to však investice do technologií - v posledních letech přesáhly sto padesát miliónů korun. Dále investice do pracovního prostředí a ochranných pomůcek. \"Například jedna přilba s celoobličejovým krytem a podpořenou cirkulací vzduchu přijde na více než dvacet tisíc korun,\" říká personální ředitel Jiří Dostál. Ale to je jen část nákladů. O tyto přilby se někdo musí starat, vyměňovat náhradní díly a čistit filtry. Lidé se také musí přesvědčit, aby je opravdu nosili. Ovšem záběr je mnohem širší. O zdraví zaměstnanců, především v preventivní péči se například pravidelně stará pražská Klinika nemocí z povolání. Samozřejmě existují i méně nákladná opatření. \"Například zákaz kouření v celém areálu firmy,\" říká Kaucký. \"Není nic horšího než špinavá ruka od olověného prachu a cigareta u úst. Olovo se dostává do těla především dýchacími cestami. Ale hned byl oheň na střeše.\" Vše podle vedení firmy záleží na správné a včasné komunikaci s lidmi. A na transparentnosti jednání. Potvrzuje to i předsedkyně odborů Eva Uzlová. Díky tomu se do kolektivní smlouvy například dostala zvláštní část věnovaná zdraví zaměstnanců, a i díky ní se daří zatím vždy kolektivní smlouvu včas projednat a schválit. Kovohutě jsou aktivní i v řadě dalších hnutí. V rámci programu Junior Achievement pomáhají s ekonomickým vzděláváním na základních a středních školách. Do Příbrami jezdí také vysokoškoláci \"stínovat\" manažery firmy. Jiří Dostál například přiznává, že poslední studentka, která přijela až z Brna a pracovala s ním, mu dala několik zajímavých podnětů pro zefektivnění porad. Jde tedy o oboustranně přínosnou akcí. Dalo by se hovořit i o podpoře sportu... MEZITITULEK: Motivace je prostá \"Pokud firma našeho typu nedrží krok se světem, tak buď musí jít od toho, a nebo investovat,\" říká Otakar Kaucký. \"Pokud se nepřipravuje pět deset let předem, pak má potíže. Je jedno, zda to jsou hutě nebo potravináři.\" To je jeden z prvků motivace. A Jiří Dostál dodává, že už Baťa říkával - fabrika jsou jen cihly a stroje, ale život tomu však dává jen člověk. Proto je třeba se lidem věnovat, investovat do nich, hovořit s nimi. Uvnitř firmy i vně. \"Doporučil bych všem firmám, které mají osvíceného majitele, chytrý management a chápající zaměstnance, aby se vydaly cestou sociální odpovědnosti. Vyplatí se to všem,\" zdůrazňuje Otakar Kaucký. [*] MEZITITULEK: Profil podniku Kovohutě Příbram Zabývají se výkupem a recyklací odpadů olova a zpracováním odpadů s obsahem drahých kovů z elektronických a elektrotechnických zařízení. V současné době má tato akciová společnost 250 zaměstnanců, v loňském roce dosáhla tržeb ve výši téměř 900 mil. Kč. Je členem řady českých i mezinárodních organizací zaměřených na ekologicky šetrnou výrobu a sociální odpovědnost firem (např. Business Leaders Forum, podpis mezinárodní deklarace o čistší výrobě vyhlášené UNEP apod.). V současné době předložila společnost podklady pro zahájení povolovacího procesu a žádost o tzv. IPPC - systém integrované prevence a omezování znečištění. ZDROJ: HN Kariéra Business
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí