zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU

01.09.2003
EMS
Pozvánka na seminář ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU
Vážení přátelé, jedním ze způsobů, kterými se v poslední době pokrokové podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a života, je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku. Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - Environmental Management System, realizovaný podle mezinárodních norem řady ISO 14000. Zavádění tohoto systému v podnicích není samoúčelné, mluví pro ně přinejmenším tyto důvody:  zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. EMAS Evropské unie) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí a nutí podnik k soustavnému zlepšování v této oblasti, a tím mu také zlepšuje pověst u veřejnosti a zákazníků,  zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší sankce atd.),  certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při vývozu výrobků či služeb. Už jsou běžní odběratelé, kteří požadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS.  zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat. Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. lektor semináře: Ing. Josef Marek ředitel Pražského ekologického centra. PROGRAM SEMINÁŘE EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU (ISO 14 001) 8. září 2003 – úterý – Praha 6, Lužná 2a 08.45 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 12.15 Přednášky – požadavky na EMS 12.30 - 14.30 Přednášky, případová studie, dotazy účastníků, diskuse, závěr. Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001. Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na:  postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,  provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí,  stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování,  nutnou dokumentaci realizace a působení systému EMS (ekologická politika, návody a postupy),  provádění auditů systému EMS,  vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd.  zjednodušení a pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení (normy řady ISO 14000, EMAS). Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Místo konání: Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky severně k patě výškové budovy Shiran Tower. Pořadatel: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil: 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí