zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chraňte poslední zbytky evropských pralesů, než bude pozdě!

01.10.2003
Příroda
Chraňte poslední zbytky evropských pralesů, než bude pozdě!
Praha / Vídeň, 30.10. 2003: Přední vědci z 18 evropských zemí dnes důrazně upozornili na naléhavou potřebu zachovat poslední evropské pralesy. Vyzvali také EU k podpoře ochrany vzácných lesů v nových členských zemích. Rovněž požadují, aby Evropský fond chráněných území chráněným územím zajistil dlouhodobou finanční podporu. Prohlášení nazvané „Vědci vyzývají k ochraně lesů v Evropě” podepsalo 180 vědců z Bulharska, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie. „Jsme rádi, že vědecká komunita zjistila, jak je důležité zvýšit finanční podporu při ochraně lesů. K záchraně unikátní přírody východoevropských lesů by pravděpodobně stačila částka dosahující pouhé dvacetiny výdajů, kterými EU dotuje tzv. Společnou zemědělskou politiku,“ říká Duncan Pollard, ředitel Evropského lesního programu WWF (Světového fondu ochrany přírody). „Vědci celého kontinentu touto výzvou potvrzují varování WWF před nedostatečnou ochranou evropských lesů. Tím se názoru WWF dostává již opakovaně podpory ‚zvenčí‘ – nedávno totiž obdobnou podporu vyjádřili v rozsáhlém průzkumu veřejného mínění obyvatelé 12 zemí.“ 180 vědců, převážně odborníků na problematiku lesů, zdůraznilo, že rozsáhlé oblasti přirozených lesů, jako například Bialowiežský prales na polsko-běloruské hranici, jsou poslední možností k uchování vědomí o tom, jak funguje evropská příroda bez vlivu člověka. Rovněž v České republice: na Šumavě, v Beskydech a dalších místech, se nacházejí zbytky pralesů, které potřebují zlepšit ochranu proti kácení nebo stavbě cest či sjezdovek. Ochrana těchto oblastí hraje velmi důležitou roli pro všechny Evropany, neboť jsou živými laboratořemi pro vědecký výzkum i přírodními památkami – jakýmisi „yellowstoneskými parky“ Evropy. Má-li být zajištěna skutečná ochrana, je nutné, aby EU vyjednala dlouhodobé financování chráněných oblastí prostřednictvím Fondu chráněných území, účelových partnerství a dalších vhodných politických a finančních opatření. „Vědci, kteří výzvu podepsali, pracují v mnoha různých oblastech výzkumu a na základě vědeckých poznatků jsme se všichni shodli na tom, že je naléhavě potřeba zlepšit ochranu biodiverzity evropských lesů,“ řekl George F. Peterken, přední evropský lesní ekolog z Velké Británie a jeden z autorů výzvy. „Východní Evropa má dosud mnoho nedotčených přírodních oblastí, které jsme na jiných místech již ztratili. Ochrana přirozených lesů a pralesů není luxusem – z vědeckého hlediska je pro Evropu nezbytností.“ Podle WWF mohou být pouhá 2 – 3 % evropských lesních ploch klasifikována jako nedotčené přirozené lesy. Velké pásy pralesů jsou dosud uchovány právě ve východní Evropě. Například lesy Karpatského oblouku umožňují přežití významných populací velkých šelem, například vlků či medvědů. Bialowiežský prales na polsko-běloruské hranici je nejcennějším a zároveň nejrozsáhlejším pralesním komplexem v Evropě, přesto není dostatečně chráněn. Přijetí mnoha zemí střední a východní Evropy do EU v příštím roce zvýší tlak na spotřebu přírodních zdrojů. Proto jsou nezbytné okamžité kroky ve prospěch záchrany posledních přirozených lesů kontinentu. „Mezi lidmi všeobecně panuje mylné mínění, že dokud rostou stromy, je všechno v pořádku. Ve skutečnosti to ale v žádném případě nezaručuje ochranu lesní biodiverzity. Naopak, se vzrůstající plochou mizících přirozených lesů v Evropě nenávratně ztrácíme nejdůležitější genetické zásobárny,“ řekl Duncan Pollard. „Lesy představují nejdůležitější zdroj biologické rozmanitosti na evropské pevnině. Srovnávat genetické bohatství přirozených lesů a uměle vysázených monokultur je totéž jako stavět tisíce přísad všech evropských kuchyní dohromady oproti ovesné kaši.“ Výzva vědců uvádí, že těžba dřeva, výstavba silnic a nedostatek efektivních ochranných opatření silně ohrožují mimořádnou a bohatou evropskou biodiverzitu; dále, že síť chráněných oblastí je nedostatečná, postrádá biokoridory a není schopná uchovat životaschopné populace přísně chráněných druhů, jako je například medvěd hnědý, na evropské úrovni. Vědci proto vyzývají všechny vlády k omezení negativních faktorů, ohrožujících biodiverzitu evropských lesů, k přísné ochraně velkých pralesovitých porostů, k ustavení reprezentativní a funkční sítě dobře chráněných území (kategorie I až IV podle klasifikace IUCN), k efektivnější péči o les v chráněných územích a ke zvýšení investic do vědeckého výzkumu v oblasti lesní ekologie, ochrany biodiverzity a přirozených přírodních systémů. Další informace: Andreas Beckmann, WWF International, telefon: 43-676-83-488-238 POZNÁMKY: Výzva vědců v angličtině i s podpisy je vystavena v sekci „Newsroom“ na internetové adrese www.panda.org Analýza stavu ochrany lesů v Evropě, vypracovaná WWF V důsledku nedostatečných ochranných opatření a nízké kvality plánů péče o chráněná území dochází na poli ochrany evropských lesů jen k nepatrnému pokroku. Toto konstatování je výsledkem nedávné analýzy WWF o stavu evropských lesů k dubnu 2003, připravené při příležitosti 4. ministerské konference o ochraně evropských lesů. Analýza je k dispozici na adrese: www.panda.org Evropský průzkum veřejného mínění o ochraně lesa Výsledky nezávislého výzkumu veřejného mínění ve dvanácti zemích Evropy, objednaného WWF, které byly publikovány na přelomu března a dubna 2003, ukázaly, že 93 procent populace považuje za důležité, aby byly lesy dobře chráněny a 80 procent si myslí, že by v jejich zemi mělo být více chráněných lesních území, jako jsou například národní parky. Výzkum, uskutečněný v České republice, na Slovensku, ve Francii, Lotyšku, Norsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Švédsku, Turecku a Velké Británii, dokládá silnou společenskou a kulturní podporu zachování evropského přírodního dědictví. Výzkum je k dispozici zde: www.panda.org WWF k němu vydal tiskovou zprávu v češtině. Evropský lesní program při WWF je tvořen týmem 100 lesních odborníků v 24 evropských zemích a usiluje o ochranu, péči a obnovu evropských lesů. Toto úsilí zahrnuje podporu vysoce kvalitních systému lesní certifikace a lesního hospodaření, ustavení a udržování životaschopných sítí chráněných území v nejohroženějších lesních oblastech a územích s nejpestřejší biodiverzitou, i zdůrazňování významu výrobků a služeb, které lidem a přírodě poskytuje les. WWW stránky: www.panda.org a www.panda.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí