zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kancelářský nábytek a prostředek na mytí nádobí – další dva držitelé české ekoznačky

22.10.2003
EMS
Kancelářský nábytek a prostředek na mytí nádobí – další dva držitelé české ekoznačky
V rámci výročního zasedání Světové sítě označování ekologicky šetrných výrobků (GEN – Global Ecolabelling Network) získaly dnes v Praze certifikát s českou ekoznačkou další dva výrobky – prostředek na ruční mytí nádobí Lena a dřevotřískový nábytek Profil – Praktik. Ceny předal zástupcům obou firem ředitel odboru dobrovolných nástrojů MŽP Petr Nahodil. Sektorový nábytek Profil – Praktik umožňuje vytvářet libovolné množství sestav. Je určen především pro zdravotnictví, kanceláře, ale také domovy sociální péče apod. Základním materiálem je laminovaná dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska. Svými funkčními vlastnostmi, mechanickou a chemickou odolností a také ergonomickými parametry splňuje nábytek nejnáročnější požadavky kladené na tento druh výrobků. Samozřejmě včetně přísně stanovených ekologických kritérií, vyžadovaných pro udělení ekoznačky. Například má velmi nízký obsah formaldehydu, není v něm použito PVC a není v něm použito dřevo z tropických pralesů. Ekoznačku převzal pan Jan Ságl, jednatel Truhlářství Profil, výrobce oceněného produktu. Další informace na adrese www.profil-nabytek.cz. Lena je tekutý bezfosfátový přípravek určený pro ruční mytí nádobí. Je založen na dobře rozložitelných tenzidech, které zaručují dobrou biologickou rozložitelnost (biodegradabilitu) výrobku. Přípravek se vyznačuje dobrou mycí schopností s minimálními negativními dermatologickými účinky. Zenit Čáslav, výrobce Leny, získal tak již druhou ekoznačku. Zenit byl jedním z prvních českých výrobců, který se zapojil do programu označování ekologicky šetrných výrobků v ČR, tehdy (v roce 1995) s výrobkem Lena Natur. Ekoznačku převzal jednatel Zenitu Čáslav ing. Stanislav Hruška a Libuše Lesáková z úseku řízení jakosti společnosti Zenit. Další informace na adrese www.zenitltd.cz. Na slavnostním předání certifikátů Ekologicky šetrný výrobek byla zároveň zveřejněna výzva ministra životního prostředí Libora Ambrozka všem ministrům životního prostředí, aby podporovali systémy ekoznačení ve svých zemích. Text výzvy je v českém překladu přílohou této tiskové zprávy. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků existuje již téměř 10 let. Dnes je na českém trhu téměř 300 certifikovaných výrobků v 31 kategoriích výrobků od 74 firem. Veškeré informace o výrobcích i českém ekoznačení získáte na stránkách Agentury pro ekologicky šetrné výrobky na adrese www.ceu.cz PŔÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Výzva ministra životního prostředí České republiky Programy označování ekologicky šetrných výrobků patří ve světě mezi řadu moderních a stále více užívaných dobrovolných aktivit a programů, které vedou ke zlepšování životního prostředí. Ekoznačky umístěné na výrobcích pomáhají zákazníkům – jednotlivcům, společnostem, ale také vládním institucím – nakupovat takové produkty, jejichž dopady na životní prostředí jsou v průběhu celého jejich životního cyklu mírnější než u výrobků neoznačených. Informovaný, uvědomělý a dobrovolný výběr „zeleného zboží“ – to je myšlenka, která se stále více prosazuje na trhu. Ekoznačka spotřebiteli přináší jasnou, srozumitelnou a věrohodnou informaci o provedeném ekologickém hodnocení výrobku a o tom, že je výrobek skutečně šetrný k životnímu prostředí. Označení zároveň vypovídá o kvalitě výrobku. V tom je hlavní rozdíl mezi označeným a neoznačeným výrobkem a také hlavní význam ekoznačky. Ta může být udělena jen tomu výrobku, který prokazatelně splnil všechna funkční a ekologická kritéria, stanovená pro vybranou a přesně vymezenou výrobkovou kategorii. Spotřebiteli je tak umožněna snadnější orientace při nákupu. Firma – výrobce nebo dovozce – získává s ekoznačkou významný marketingový potenciál. Může jejím prostřednictvím demonstrovat svůj pozitivní a odpovědný přístup k ochraně životního prostředí. Získává tak náskok před konkurencí a lepší podmínky při exportu označených výrobků do zahraničí. Může získat také jistou preferenci při zadávání státních zakázek. V České republice se tak děje například na základě Usnesení vlády č. 720/2000 o podpoře rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Vláda ČR tak odstartovala myšlenku „zeleného nakupování“, která je výzvou a podnětem pro organizace státní správy, veřejné i soukromé organizace v ČR. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků České republiky brzy oslaví 10 let svého trvání. Za tu dobu si musel „vybojovat“ své místo na trhu. S radostí konstatuji, že se to postupně čím dál víc daří. Výsledkem dosavadní realizace programu ekoznačení v České republice je zapojení 74 českých a zahraničních firem, které jsou nositeli ekoznačky. Těchto výrobků je dnes na českém trhu téměř 300. Popularita a důležitost programu udělujícího výrobkům ekoznačku ještě vzroste po přistoupení ČR a dalších devíti zemí k EU. Rozšíří se možnosti výrobců. Vždyť EU usiluje o postupnou harmonizaci podmínek udělování ekoznaček i o spolupráci všech národních programů v rámci GEN (Global Ecolabelling Network). Pod ekoznačkou „Ekologicky šetrný výrobek“ se skrývají výrobky denní i dlouhodobější spotřeby, které splňují náročná ekologická kritéria, takže když se zákazník rozhodne právě pro ně, rozhodne se tak zároveň i pro zdravé životní prostředí svoje i svých dětí. Rozhodne se zodpovědně. I proto platí heslo, uplatňované i v propagačních akcích, že „zodpovědnost má svoji značku“. Zapojením „ekologického myšlení“ do každodenního rozhodování při nákupech máme všichni, ať už členové vlády nebo občané, příležitost podporovat udržitelnou spotřebu i výrobu. Je založená na postupné změně myšlení jak výrobců, tak i spotřebitelů směrem k vytvoření většího a konkurenceschopného trhu výrobků a služeb, které méně zatěžují životní prostředí. Je to cesta, která také směřuje ke změně vzorců spotřeby a výroby, jednoho ze základních úkolů definovaného na Světovém summitu o udržitelném rozvoji – v Johannesburgské deklaraci z roku 2002. Všichni jsem se k tomu zavázali a chceme to i plnit. Využívám výročního zasedání GEN k tomu, abych se obrátil ke všem svým kolegům, ministrům životního prostředí s výzvou a žádostí, aby ve svých zemích podporovali výrobu a užívání ekologicky šetrných výrobků a služeb, aby napomáhali vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost těchto výrobků a služeb na trhu jak pro výrobce tak i pro spotřebitele. Věřím, milí a vážení kolegové, že moji výzvu vyslyšíte. RNDr. Libor Ambrozek ministr životního prostředí České republiky V Praze, dne 21. 10. 2003
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí