zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soustava chráněných území Natura 2000 jde do třetího čtení Poslanecké sněmovny

22.10.2003
Příroda
Soustava chráněných území Natura 2000 jde do třetího čtení Poslanecké sněmovny
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. prošel druhým čtením Poslanecké sněmovny. Podle ministra životního prostředí Libora Ambrozka je novela velmi důležitým milníkem na cestě České republiky do Evropské unie. Ministr při projednávání oznámil, že jeho úřad se na některých úpravách zákona shodl se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů. „Přeji si, aby zákon byl ve třetím čtení schválen tak, že bude umožňovat řádné zavedení soustavy Natura 2000 v České republice a zároveň co nejméně omezovat hospodářskou činnost vlastníků pozemků a lesů,“ řekl dnes Libor Ambrozek [1]. Podle výzkumu veřejného mínění, který si nechala vypracovat řídící skupina soustavy Natura 2000 a který proběhl formou hloubkových rozhovorů se 120 vlastníky jednotlivých druhů pozemků (pole, lesy, rybníky), drtivá většina z nich (83%) podporuje vytvoření celoevropské soustavy chráněných území. Desetina se vyjádřila nesouhlasně, 7% neví. Tři čtvrtiny vlastníků by si pozemek určitě ponechali, i kdyby byl začleněn do soustavy Natura 2000, a jen 5 % vlastníků by chtělo svůj pozemek vyměnit za jiný, nechráněný. Ostatní (18%) by pravděpodobně uvažovali o prodeji pozemku. Vlastníci očekávají podporu od státu formou účasti na projektech šetrného hospodaření a ochrany životního prostředí, podpory turistického ruchu v jejich regionu a poradenství. Co je Natura 2000? Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. Česká republika se k vyhlášení chráněných území soustavy Natura 2000 zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie. V první fázi – do roku 2004 – budou vyhlášeny tzv. oblasti ochrany ptactva, území pro ochranu vybraných druhů ptáků. Ostatní území, která slouží ochraně dalších ohrožených živočichů, rostlin a celých biotopů, tzv. přírodních stanovišť, budou vyhlašována po vstupu do Unie. Cílem vytváření soustavy Natura 2000 je zachování biologické rozmanitosti, ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů a zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality celé Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována sladění zájmů ochrany přírody se šetrným hospodařením. V České republice, stejně jako v dalších přistupujících zemích, mají být sjednoceny národní zájmy ochrany přírody s péčí o celoevropské přírodní dědictví. Chráněná území budou vyhlášena po projednání s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků a dalšími místně významnými osobami a organizacemi. Oblasti ochrany ptactva bude vyhlašovat Česká republika samostatně, ostatní území podle navrženého národního seznamu musí být nejprve schválena Evropskou unií. Kontakt pro média: Karolína Šůlová, tisková mluvčí MŽP E: sulova@env.cz M: 267122944, 724 102 406 Poznámky: [1] Stenozáznam najdete na adrese: www.psp.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí