zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDIT SYSTÉMU EMS/QMS PODLE ISO 19 011

30.10.2003
EMS
Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDIT SYSTÉMU EMS/QMS PODLE ISO 19 011
Vážení přátelé, všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen-í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál-ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede-ného funkčního systému je i provádění interních auditů. Správně provedený interní environmentální audit či audit systému QMS není nahodilou či náhodnou činností. Musí jít o objektivní systematický proces získávání, vyhodnocování a ověřování důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku i jednotlivé procesy podniku chovají tak, jak se od nich očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí/jakosti nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje také hodnotit výsledky procesu trvalého zlepšování.. Provádění interních auditů systému EMS/QMS bylo meto-dicky usměrňováno řadou norem – především normami ISO 14 001, 9001, 10 011, 14 010-12. Novinkou letošního roku je sjednocení a zjednodušení norem pro audit systému EMS/QMS. Stávající normy (10 011, 14 010-12) byly zrušeny a úplně nahrazeny moderněji pojatou normou ISO 19 011. Norma 19 011 přináší do problematiky interních auditů systémů EMS/QMS řadu nových přístupů a požadavků. Znalost změn vyplývajících z nově přijaté normy ISO 19 011 je jednou z podmínek pro kvalitní práci interních auditorů a tím i pro kvalitu interních auditů podniku. Na seznámení s novými přístupy a požadavky které do interních auditů norma ISO 19 011 zavádí (u QMS více, u EMS méně) je určen námi nabízený seminář. Nabízený seminář je koncipován jako doplňující odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních auditů systému EMS/QMS ve Vašem podniku. Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků. Písemné podkladové materiály k problematice environmen-tálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu semináře. lektor semináře: Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální konzultant 6. listopadu 2003 (čtvrtek) 08.45 - 9.00 Registrace účastníků 09.00 - 13.30 Přednášky k tématu 13.45 - 14.30 Příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr. Přestávky budou určovány operativně. Seminář je zaměřen na doplňující odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP/jakost podle požadavků norem ISO 14 001, ISO 9 001 a ISO 19 011. Je určen především pracovníkům podniků, které mají zaveden či budou zavádět systém EMS/QMS (ISO 14 001 či ISO 9 001). Pro členy podnikového managementu může být tento seminář základní informací, seznamující s procesem zavádění systému interních auditů celého systé-mu i jednotlivých procesů a částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají a na vysvětlení přístupu a požadavků nově přijaté normy ISO 19 011 k této problematice. Obsah semináře:  základní požadavky normy ISO 19 001 na přístup k auditům a na provádění interních auditů;  porovnání změn mezi zrušenými normami ISO 10 011, část 1-3, 14 010, 14 011, 14 012 a novou normou ISO 19 011;  kvalifikační požadavky na auditory dle normy ISO 19 011;  praktické provádění environmentálních auditů podle nové normy ISO 19 011. Místo konání: Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. Doprava: Metro A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, k patě výškové budovy Shiran Tower). Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo-váno. Pořadatel: Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. 220 105 215, mobil 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí