zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Responsible Care

09.02.2004
EMS
Responsible Care
Resposible Care (CR) - představuje dobrovolné zajišťování odpovědného způsobu podnikání podniků vhledem k veřejnosti, úřadům, nevládních ekologických skupin a investorů.

První programový krok učinil ke své „sebezáchraně“ chemický průmysl v Kanadě před více než 12 lety. Princip dobrovolného omezování podnikatelských aktivit rozvedli v osmi zásadách programu, který nazvali Responsible Care, a o výsledky postupného plnění úkolů začali opírat cílevědomé získávání důvěry partnerů – veřejnosti, úřadů, sdělovacích prostřed-ků, nevládních ekologických skupin i investorů. Úspěch programu na severoamerickém kontinentu způsobil, že se program stal během necelých šesti let kodexem odpovědného jednání světového chemického průmyslu, za který se postavili představitelé kontinentálních rad, včetně CEFIC (Evropeun Chemical Industry Council)a světové ICCA (International Council of Chemical Associations). Principy kodexu se staly pro většinu národních svazů chemického průmyslu a pro jejich prozíravé členské společnosti návodem pro zprvu obranné, postupem doby pro ofensivní jednání vně i uvnitř organizací chemického průmyslu. O výsledky programu opírá světový chemický průmysl své přesvědčení o dosažitelnosti udržitelného rozvoje. S vědomím, že vykazování výsledků vyžaduje sjednotit kritéria a že důvěryhodnost vykazovaných výsledků je přímo úměrná míře nezávislosti, s jakou jsou posuzovány, probíhá na kontinentálních úrovních dobrovolná unifikace ukazatelů plnění dílčích záměrů programu a způsobu nezávislého ověřování jeho výsledků.

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) se stal necelé 4 roky od svého založení v roce 1990 asociovaným členem CEFIC na přelomu let 1993 – 1994. CEFIC nevyžadoval, aby SCHP ČR v krátké době podřídil spolu s členskými společnostmi své chování zásadám programu R.C.; se znalostí českých výhrad k povinnostem pověřil čelného představitele, aby na setkání manažerů v dubnu 1994 podrobně vysvětlil Program jako výzvu společnostem a svazům chemického průmyslu hledajícím prostor pro další podnikání a ochotným přijmout omezující závazky. Představenstvo SCHP ČR svým rozhodnutím z jara 1994 přistoupilo na výzvu CEFIC stanovit národní svazový kodex RC. a získat pro něj členské společnosti. S vědomím úkolů vyplývajících z restrukturalizace byl přijat název „Odpovědné podnikání v chemii“. Na říjnovém zahájení mezinárodního veletrhu CHEMTEC ´94 sdělil prezident Svazu ministrovi průmyslu a obchodu, že se k Programu podpisem zavazujícího prohlášení svých generálních ředitelů připojilo prvních 45 společností. O rok později předal prezident SCHP ČR zástupci vlády svazový program a založil tradici každoročního bilancování výsledků členských společností v oblasti ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti.

Program RC. – Odpovědné podnikání v chemii určil osm principů chování:

 • 1 - vstřícnost
 • 2 - ochrana zdraví, bezpečnost
 • 3 - komplexní ochrana životního prostředí
 • 4 - zmírnění důsledků ekologických závad
 • 5 - protihavarijní připravenost
 • 6 - environmentálně orientované řízení
 • 7 - výchova a výcvik
 • 8 - informační otevřenost

Jimi spoluurčil novou strategii chemického průmyslu ČR. Principy nebylo dodnes nutné měnit, jen čas a vývoj názorů dal některým principům širší rozměr, který se odráží ve vývoji kritérií svazové Příručky RC pro zavádění a hodnocení programu Responsible Care.

Od roku 1995 umožňuje členství zástupce SCHP ČR ve stálém pracovním výboru RC při CEFIC přebírat zkušenosti z praxe národních svazů a společností chemického průmyslu zemí EU a předávat je členským společnostem, podněcovat jejich dobrovolné činnosti a závazky, zprostředkovávat zahraniční pomoc při zavádění standardů AMS (Environmental Management System) /EMAS (Evropean Environmental Management and Audit Scheme), konfrontovat dosažené výsledky a získávat argumenty pro oponování předkládaných návrhů chemické a environmentální legislativy. Spolupráce s dalšími evropskými národními svazy dovoluje posoudit, nakolik se daří snižovat náskok chemického průmyslu ekonomicky silných zemí.


ÚROVEŇ CEFIC SCHP ČR ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI
Cíl Udržitelný rozvoj národního hospodářství včetně odvětví chemického průmyslu respektující bezpečnost, ochranu zdraví lidí a životního prostředí v souladu se známými i s novými vědecko-technickými poznatky
ÚČEL Soulad ekonomických, sociálních, politických a ekologických
hledisek podnikání, tj. provozu a rozvoje chemického průmyslu
a navazujících odvětví a trhu
VÝSTUPY V EVROPĚ V ČR V ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTECH
hlavní
 • Program podpory obchodního
  a podnikatelského
  klimatu/
 • Program podpory vědy
  ,techniky a inovací
 • Obhajoba dobrého
  jména chemického průmyslu
 • Program bezpečnosti,
  ochrany zdraví
  a životního prostředí
Svazový program
ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
V CHEMII

 • Program navrhne
  výstupy a činnosti
  na úrovni společnosti
  týkající se problematiky
  regionu a podniku
 • Program Společnosti

 dílčí  HLAVNÍ ZÁSADY KODEXY  
  • závazek vedení podnikajícího subjektu
  • vstřícnost komplexní ochrana prostředí bezpečnost
  • informační otevřenost sledování výrobku
  • měřitelné hodnotící ukazatele
  • verifikace
  • logo
  1. vstřícnost
  2. ochrana zdraví, bezpečnost komplexní ochrana životního prostředí
  3. zmírnění důsledků starých ekologických závad
  4. proti havarijní připravenost
  5. eko-management
  6. ekologická výchova a výcvik
  7. informační otevřenost
  • Zlepšené vzájemné vztahy útvarů podniku
  • Sociální smír
  • Zvýšená důvěra občanů
  • Zlepšené vztahy s úřady
  • Snížená rizikovost pracovišť
  • Snížená úrazovost
  • Snížené nebezpečí výrobku
  • Činnost a výrobky společnosti neškodí zdraví a životnímu prostředí
  • dosaženy cílové hodnoty znečištění podzemní vody,
  • půdy, ovzduší
  • Snížená rizikovost výroben
  • Snížená rizikovost přepravy
  • Snížené pojistné
  • Sjednocení podnikových priorit na všech úrovních (kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví, ŽP)
  • Snížení ztrát při mimo-řádných událostech
  • Pomoc partnerům
  • Pravidelné objektivní informace o výkonnosti podniku
  • Rychlé reakce na mimořádné události


  Zdroj: Česká společnost chemického inženýrství
  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí