zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU

13.02.2004
EMS
Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU
jedním ze způsobů, kterými se v poslední době pokrokové podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a života, je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku.

Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - Environmental Management System, realizovaný podle mezinárodních norem řady ISO 14000. 

Zavádění tohoto systému v podnicích není samoúčelné, mluví pro ně přinejmenším tyto důvody:

·       zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. EMAS Evropské unie) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí a nutí podnik  k soustavnému zlepšování v této oblasti, a tím mu také zlepšuje pověst u veřejnosti a zákazníků,

·       zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší sankce atd.),

·       certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při vývozu výrobků či služeb. Už jsou běžní odběratelé, kteří požadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS.

·       zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing.  Josef Marek
ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMů řízení V PODNIKU

2. března 2004 – úterý  – Praha 6, Lužná 2a
 

08.45 - 09.00                   Registrace účastníků

09.00 - 12.15                   Přednášky – požadavky na EMS

12.30 - 14.30                   Přednášky, případová studie, dotazy účastníků, diskuse, závěr.


Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001.

Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na:

·       postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,

·       provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí,

·       stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování,

·       nutnou dokumentaci realizace a působení systému EMS (ekologická politika, návody a postupy),

·       provádění auditů systému EMS,

·       vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd.

·       zjednodušení a pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení (normy řady ISO 14000, EMAS).

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.450,- Kč

Místo konání:

Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.
Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky severně k patě výškové budovy Shiran Tower. 

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6,  tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,   e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí