zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000: Evropská komise uplatňuje právní postihy

23.02.2004
Příroda
Natura 2000: Evropská komise uplatňuje právní postihy

Evropská komise podniká právní kroky proti osmi členským státům, které porušují evropská pravidla ochrany přírody – takzvanou soustavu Natura 2000 [1]. Belgie, Lucembursko a Itálie mají vyhovět dřívějším rozsudkům Evropského soudního dvora, jinak jim hrozí značné pokuty [2]. Velká Británie, Španělsko, Irsko, Rakousko a Řecko mohou být k Evropskému soudnímu dvoru předvolány [3,4]. Podobný postih čeká i Českou republiku, pokud nebude evropská pravidla ochrany přírody respektovat.

 

Komisařka pro životní prostředí, Margot Wallströmová, komentuje rozhodnutí: \"Členské státy se zavázaly zastavit úbytek biodiverzity v EU do roku 2010. Pokud má být tento cíl naplněn, musí členské státy posílit svoji národní legislativu a zlepšit ochranu přírody v praxi. Lidstvo představuje největší hrozbu pro biologickou rozmanitost. Prostřednictvím našich činností přispíváme k úbytku stanovišť a druhů. Naše nejvýznamnější směrnice na ochranu přírody jsou tu proto, aby zastavily tento trend. To bude platit ale pouze v případě, pokud budou správně a beze zbytku  naplňovány všemi členskými státy.“

 

V České republice evropská pravidla ochrany přírody dosud neplatí. Návrh novely zákona o ochraně přírody, který vznik soustavy Natura 2000 umožňoval, totiž v listopadu loňského roku zamítli poslanci. Upraveným návrhem by se měla Poslanecká sněmovna zabývat v úterý [5]. Pokud jej nepřijme Česká republika do května tohoto roku, hrozí jí jako členskému státu Evropské unie za neplnění směrnic významné sankce. Ohroženo bude i čerpání finančních prostředků z evropských fondů. V rozporu s evropskými směrnicemi na ochranu přírody je i novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou dnes projednává sněmovna – vyplývá to z dopisu, který ministerstvu životního prostředí zaslala evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová [6].

 

Poznámky:

[1] Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. Vztahují se k ní dvě směrnice EU – takzvaná směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.

 

[2] Belgie - Evropský soudní dvůr rozhodl 27. února 2003, že Belgie nerespektovala požadavky směrnice o ptácích pro volně žijící ptáky v ptačí oblasti (SPA) v oblasti Flander (případ C-415/01).  Protože Belgie dosud neinformovala Komisi, jak hodlá rozsudek naplnit, zaslala jí Komise oficiálně první písemné varování, aby rozsudku vyhověla.  Pokud tak neučiní, může být Belgii uložena pokuta pro neplnění směrnic.

Lucembursko - Evropský soudní dvůr rozhodl 13. února 2003, že legislativa naplňující směrnici o stanovištích v Lucembursku byla nedostatečná v několika důležitých ohledech (případ C-75/01). Protože tyto nedostatky nebyly stále odstraněny, zaslala Komise Lucembursku závěrečné písemné varování, aby vyhovělo rozhodnutí Soudního dvora. Pokud tak Lucembursko neučiní, mohou mu být uloženy značné pokuty.

Itálie - Evropský soudní dvůr rozhodl 20. března 2003, že Itálie nesplnila své povinnosti podle směrnice o ptácích tím, že nevyhlásila velký počet lokalit pro druhy z přílohy I směrnice a pro další pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy  jako ptačí oblasti. Protože nebyly dosud tyto nedostatky odstraněny, zaslala Komise Itálii první písemné varování, aby naplnila rozhodnutí soudu. Pokud tak Itálie neučiní, může jí být uložena značná pokuta.

Komise také zaslala Itálii závěrečné písemné varování, které následovalo po vyšetřování stížnosti týkající se čerpání vody z jezera Trasimeno, v oblasti Umbrie, pro zemědělské a pitné účely. Přijatá opatření sice zpomalila pokles vodní hladiny, ale italské úřady nepodaly žádné informace o časovém harmonogramu dalších nápravných opatření ani o financování dalších opatření ke zlepšení kritické situace.

[3] Velká Británie - Komise zaslala Velké Británii závěrečné písemné varování, protože její legislativa naplňující směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích není dostatečně přísná v obchodování  s volně žijícími ptáky a ostatními druhy. Velká Británie přislíbila přijetí nových právních předpisů, ale Komise zatím žádné neobdržela.

Španělsko - Komise se rozhodla předvolat Španělsko před Soudní dvůr, protože španělské zákony umožňují používání nevýběrových prostředků k odchytu a usmrcování živočichů,  např. ok na regulaci lišek. Komise je znepokojena, že jsou odchytávány také jiné druhy živočichů přísně chráněné směrnici o stanovištích, např. rys pardálový.

Irsko - Komise se rozhodla předvolat Irsko k Evropskému soudnímu dvoru pro  porušení směrnice o ptácích z důvodu nedostatečného počtu navržených ptačích oblastí .

Rakousko - Komise se rozhodla předvolat Rakousko k Evropskému soudnímu dvoru kvůli projektu na výstavbu silniční komunikaci v ptačí oblasti \'Lauteracher Ried”. Při vyšetřování stížnosti Komise zjistila, že rakouské úřady nesprávně určily hranice této ptačí oblasti.

Řecko - Komise se rozhodla předvolat Řecko k Evropskému soudnímu dvoru pro zanedbání ochrany laguny Messolonghi-Aitolikon, v oblasti Aitoloakarnanie, mokřadu který má mezinárodní význam jako lokalita pro volně žijící ptáky. Dosud nebyl vytvořen vhodný právní rámec pro zajištění účinné ochrany laguny.

Komise též zaslala Řecku závěrečné písemné varování pro nedostatečné zajištění ochrany další mezinárodně významné mokřadní lokality, jezera Koronia v oblasti Soluně.

Řecko též obdrželo závěrečné písemné varování kvůli nezajištění dostatečné ochrany vzácné zmije Vipera schweizeri.

[4] Aktuální statistiku porušení právních předpisů EU naleznete na:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

[5] Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude méně přísný než v současných chráněných územích. Na všech územích bude stát podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Nebude tedy bránit lesnímu nebo zemědělskému hospodaření, které má pozitivní či neutrální vliv na stav populací chráněných druhů nebo přírodních stanovišť.

V první fázi – do května 2004 – mají být vyhlášeny oblasti ochrany ptactva, území pro ochranu vybraných druhů ptáků. Ostatní území, která slouží ochraně dalších ohrožených živočichů, rostlin a celých biotopů, přírodních stanovišť, budou vyhlašována po vstupu do Unie. Do května 2004 ale musí ČR zaslat Evropské komisi jejich seznam. V současné době probíhá předjednávání s vlastníky pozemků pro vyhlášení ptačích oblastí i příprava národního seznamu stanovišť.

[6] Kopie dopisu je na vyžádání k dispozici.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí