zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

23.03.2004
Příroda
Pozvánka na seminář NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Seminář je určen zejména pracovníkům ochrany přírody a krajiny, kteří vydávají rozhodnutí vyplývající z dikce zákona ochraně  přírody a krajiny.

EDUKA,  Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4
pořádá seminář CH 2421
NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

11.5.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha, M.Horákové 109, Praha 6
Seminář je určen zejména pracovníkům ochrany přírody a krajiny, kteří vydávají rozhodnutí vyplývající z dikce zákona ochraně  přírody a krajiny.
V době tisku této pozvánky ještě nebylo známo číslo nového zákona (nebo novely původního zákona).

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Karel Kerouš, ČIŽP Praha

PROGRAM SEMINÁŘE: (úterý 11.5.2004)
8.30 –  9.00  Registrace účastníků, zahájení semináře
9.00 -  12.30 
1. Členění  a obsah nového zákona o ochraně přírody a krajiny.
2. Výčet a analýza změn, kterými se nový zákon liší od původního znění . Výklad ustanovení nového zákona.
3. Příklady možných řešení při vydávání rozhodnutí, týkajících se kácení dřevin, významných krajinných prvků, druhové a územní ochrany.
4. Informace o změnách ve vodním a stavebním zákonu vůči zákonu o ochraně přírody a krajiny.
12.30 – 13.00  Přestávka
13.00 – 14.00 
5.  Diskuse, dotazy, závěr semináře. Pro diskusi bude vyčleněn větší časový prostor, vzhledem k důležitým změnám v novém znění zákona.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 11.5.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha,M.Horákové 109, Praha 6
Doprava: Metrem trasa „A“ do stanice Hradčanská, nebo tramvají č. 1,8,18,25,26 do
stejné stanice
2. Poplatek za seminář činí: vložné 1 610,50 Kč 5% DPH 80,50 Kč = 1 691 Kč
3. Poplatek za kurs poukažte nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu): Ing. J. Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám.43,  Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol  2421, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení semináře, i v tomto  případě je však nutno poslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno  správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně „POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA SEMINÁŘ“.
5. Uzávěrka přihlášek na seminář  je dne 4.5.04. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné  přihlášky semináře zúčastnit, pošleme Vám doprovodné texty poštou, ale  poplatek vracet nebudeme. Na seminář je však možno vyslat náhradníka.
6. Změna programu vyhrazena.
7. Po předchozí domluvě umožníme firmám z oboru krátké reklamní vystoupení, popř.rozdání firemních materiálů.
8. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výraznou slevu vložného, takže budou hradit poplatek ve výši:    1000 Kč 5%DPH 50 Kč =  1 050 Kč
9. Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241 712 348, 602 362 581, FAX:02/41471966, E-mail: target=_blank>eduka@eduka.cz, Internet http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí