zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU

24.03.2004
EMS
Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU
Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000

Vážení přátelé,

jedním ze způsobů, kterými se v poslední době pokrokové podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a života, je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku.
Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - Environmental Management System, realizovaný podle mezinárodních norem řady ISO 14000.

Zavádění tohoto systému v podnicích není samoúčelné, mluví pro ně přinejmenším tyto důvody:

· zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. EMAS Evropské unie) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí a nutí podnik  k soustavnému zlepšování v této oblasti, a tím mu také zlepšuje pověst u veřejnosti a zákazníků,
· zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší sankce atd.),
· certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při vývozu výrobků či služeb. Už jsou běžní odběratelé, kteří požadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS.
· zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat.
 
Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing.  Josef Marek
ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE

EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU (ISO 14 001)

6. dubna 2004 – úterý  – Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00    Registrace účastníků
09.00 - 12.15    Přednášky – požadavky na EMS
12.30 - 14.30    Přednášky, případová studie, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001.
Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na:
· postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,
· provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí,
· stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování,
· nutnou dokumentaci realizace a působení systému EMS (ekologická politika, návody a postupy), · provádění auditů systému EMS,
· vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd.
· zjednodušení a pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení (normy řady ISO 14000, EMAS).
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6  nejpozději do 4. dubna 2004.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.450,- Kč
Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na GE Capital Bank a.s., filiálka Praha 6, číslo účtu 3113032-504/0600,  variabilní symbol  24203.
Naše IČO: 47145668, DIČ: 006-5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.
Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky severně k patě výškové budovy Shiran Tower. 
8. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6,  tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,       
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí