zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prvý EMAS na Slovensku pre Quelle

14.05.2004
EMS
Prvý EMAS na Slovensku pre Quelle

QuelleV reprezentatívnych priestoroch galérie Danubiana sa 4. októbra 2001 konalo slávnostné odovzdanie prvej národnej registrácie (EMAS) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v Programe Spoločenstva pre environmentálne manažerstvo a audity, ktorú prebrala riaditeľka spoločnosti Quelle, s.r.o. a Moda Prima, s.r.o., Slovensko Rozi Pasztelyak. Odovzdanie národnej registrácie bolo vyvrcholením a zavŕšením spolupráce MŽP SR a spoločnosti Quelle Slovensko.

Quelle, a.s., Nemecko je firma s ročným obratom 8 mld. DM a 15 257 pracovníkmi. Jej dcérska spoločnosť Quelle, s.r.o., Slovensko dosiahla v roku 2000 obrat 500 mil. Sk a zamestnáva 74 pracovníkov. Quelle, s.r.o., Slovensko založilo 100 %-nú dcérsku spoločnosť Moda Prima, s.r.o., Slovensko, ktorá sa orientuje na klientelu mladších vekových kategórií. Materská firma Quelle Nemecko je certifikovaná podľa normy ISO 14001 a podľa EMAS. Rovnaký cieľ majú dcérske spoločnosti na Slovensku. Predmetom činnosti spoločnosti Quelle Slovensko je zásielkový obchod so zameraním na textil, ktorý predstavuje 75 % celkovej ponuky, doplnkový tovar (textil pre domácnosť, nábytok a domáce potreby, športové potreby) tvorí 25 %-ný podiel. Predávaný tovar je vyrobený nielen v Nemecku, ale je nakupovaný aj od slovenských výrobcov, ktorí sú zmluvnými dodávateľmi spoločnosti Quelle (napr. Texicom Ružomberok). Predajnými médiami oboch spoločností je hlavný katalóg s polročnou periodicitou (leto/jeseň, zima/jar). Popri nich sa vydávajú doplnkové a výpredajové katalógy a mailingy novým zákazníkom.

\"PotvrzeníPrvé informatívne stretnutie k projektu EMAS Quelle Slovensko sa konalo 21. februára 2001. Zástupcovia materskej firmy Quelle Nemecko zdôraznili, že starostlivosť o životné prostredie je jedným z prvoradných zámerov nielen materskej spoločnosti v Nemecku, ale aj 30-tich dcérskych spoločností, ktoré pracujú v Nemecku a v rôznych krajinách Európy. Spoločnosť si uvedomuje, že jej obchodná činnosť v oblasti zásielkového obchodu má dopad na životné prostredie a zároveň tiež plnenie funkcie sprostredkovateľa medzi dodávateľmi a zákazníkmi jej poskytuje možnosti environmentálne ovplyvňovať trh žiaducim smerom. Preto si vytýčili za cieľ konať predvídavo, komplexne, kontinuálne, uvedomele a aktívne sa angažovať v oblasti ochrany životného prostredia.

V súvislosti s postupom Slovenskej republiky ako asociovanej krajiny, prijatej v rámci Národného programu pre prijatie acquis communautaire (NPAA) pre oblasť environmentálnych manažérskych a auditorských systémov (EMAS) podľa nariadenia EÚ č. 761/2001, zástupcovia MŽP SR súhlasili s účasťou na realizácii projektu. MŽP SR v súčasnom období vytvára legislatívny rámec pre transpozíciu nariadenia Rady ES č. 761/2001 do právneho systému SR tým, že na základe vládou SR schváleného legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu (uznesenie vlády SR č. 211 zo 7. 3. 2001), pracuje na paragrafovom znení tohto zákona. SR ako asociovaná krajina nemôže, v zmysle platných postupov nariadenia EÚ č. 761/2001, zabezpečiť registráciu organizácie v schéme EMAS a udeliť právo používať logo EMAS (toto môžu urobiť iba členské štáty Európskej únie), preto pre registráciu EMAS bolo potrebné zvoliť špecifický postup, ktorého prvým krokom bolo posúdenie podkladov Quelle Slovensko a Moda Prima Slovensko v rozsahu dokumentácie, ktorá musela byť priložená k žiadosti o registráciu.

V rámci vzájomnej spolupráce v období mája až septembra 2001 sa pracovníci MŽP SR a Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP v Trnave oboznámili s postupom a spôsobom zavedenia systému environmentálneho manažérstva, ako aj s kompletnou dokumentáciou spoločnosti Quelle Slovensko a Moda Prima Slovensko, obsiahnutou v príručke systému. O projekte bol informovaný a následne k spolupráci prizvaný národný akreditačný orgán - Slovenská národná akreditačná služba (SNAS).

Jednou zo zásadných - najdôležitejších podmienok pre získanie EMAS je overenie systému, ktoré vykonal zahraničný akreditovaný environmentálny overovateľ Dr. Norbert Hiller zo spoločnosti Intechnica, GmbH, Norimberg. V environmentálnom prehlásení spoločnosti Quelle a Moda Prima Slovensko, ktoré pod heslom \"Obchod v zmysle životného prostredia\" predstavuje politiku životného prostredia spoločnosti, je deklarované podnikateľské rozhodnutie angažovať sa v otázkach životného prostredia a záväzok prebrať zodpovednosť za dopady na životné prostredie, ktoré spôsobujú svojou obchodnou činnosťou, s cieľavedomým vplyvom na environmentálnu optimalizáciu. Opatrenia, ktoré spoločnosť prijala, sa týkajú týchto oblastí:

\"Národní
  • environmentálna organizácia (organizačná štruktúra, v ktorej pracovník, zodpovedný za problematiku životného prostredia, vybuduje, presadzuje a rozvíja environmentálny manažment),
  • zisťovanie environmentálnych vplyvov,
  • register právnych predpisov pre oblasť životného prostredia platných v SR,
  • environmentálny program, ktorý obsahuje stanovené ciele a konkrétne opatrenia a zodpovedné osoby, ktoré zabezpečia kontinuálny environmentálny rozvoj spoločnosti,
  • interné audity s následným korigovaním odchýlok od prijatých opatrení,
  • špecifické opatrenia v oblasti sortimentu, zasielateľských procesov, pracovísk, zamestnancov a partnerských firiem.

Environmentálny program spoločnosti vyústil do súboru konkrétnych 47 opatrení vo všetkých relevantných oblastiach činnosti (tovarové hospodárstvo, reklamné prostriedky, odpad, prevádzkové prostriedky, energie, nebezpečné látky, voda, zamestnanci, partneri) s určením zodpovedných pracovníkov, ako aj termínov plnenia úloh a každoročných analýz stavu.

V dňoch 30.-31. júla 2001 sa uskutočnil audit společnosti Quelle a Moda Prima Slovensko, ktorým sa overila funkčnosť zavedeného systému environmentálneho riadenia v zmysle podmienok nariadenia EÚ č. 761/2001 a certifikácie podľa ISO 14001. Audit vykonal Dr. Norbert Hiller v spolupráci so zástupcami MŽP SR, SNAS a SKQS. Na základe auditu vydal audítor firmám Quelle a Moda Prima Slovensko osvedčenie ISO 14001 a EMAS. Následne minister ŽP SR László Miklós dňa 4. októbra 2001 udelil obom spoločnostiam národnú registráciu podľa nariadenia ES č. 761/2001 s registračným číslom 01/2001.

Prejavom toho, že Quelle a Moda Prima Slovensko sa zameriavajú na kvalitu a ich výrobky neobsahujú škodlivé látky, je tzv. zelený lístok, ktorým sú označené tovary, spĺňajúce tieto základné požiadavky v ponukových katalógoch oboch firiem. Významným prvkom firemnej stratégie Quelle a Moda Prima Slovensko popri environmentálnej oblasti je sociálny program, ktorého dôležitou súčasťou, okrem starostlivosti o vlastných zamestnancov, je ich dlhoročná spolupráca s Detským domovom v Bernolákove. Na módnej prehliadke, pri ktorej predstavili Quelle a Moda Prima Slovensko nové modely kolekcie jeseň/zima 2001/2002, odovzdali zástupkyni Detského domova v Bernolákove peňažný dar vo výške 100 000 Sk. Zároveň deti z tohto domova predviedli vybrané modely detskej módy z kolekcie katalógu pre nastávajúcu sezónu.


Ing. Soňa Záhoranová
odbor ekonomických nástrojov MŽP SR

Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí