zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Další držitel osvědčení EMAS

27.05.2004
EMS
Další držitel osvědčení EMAS
Dne 14.5.2004 obdržela společnost ŽS Brno, a.s. od Českého ekologického ústavu osvědčení o ověření environmentálního prohlášení pro závody MOSAN a Železniční stavitelství.

Tím se tyto závody zařadily mezi několik málo českých organizací se zavedeným systémem EMAS. Ověření provedla společnost Stavcert. V současné době jsou podnikány nezbytné kroky, aby mohly být obě organizace zaregistrovány v národním Registru EMAS. V rámci společnosti ŽS Brno, a.s. v něm má od 30. září 2003 platnou registraci závod Energetické a ekologické stavitelství.

Systém EMAS, neboli systém environmentálního řízení a auditu (Eco-Management and Audit Scheme) představuje jeden z dobrovolných přístupů, jimiž podniky deklarují svůj kladný vztah k ochraně životního prostředí. Jedná se o preventivní nástroj, kterým lze dosáhnout souladu řízení podnikových aktivit s řešením jejich negativních vlivů na životní prostředí. Výsledkem je jak pozitivní dopad na životní prostředí (snížení negativních vlivů), tak zvyšování ekonomických efektů (úspora nákladů na suroviny, energie, likvidaci odpadů, poplatky apod.). Zároveň se potvrzuje, že systémy environmentálního řízení se stále častěji stávají měřítkem konkurenceschopnosti na vyspělých mezinárodních trzích i při získávání veřejných zakázek.

K zavedení systému EMAS (podle evropského Nařízení č. 761/2001) a získání patřičného ověření musí podnik uskutečnit následující kroky:

1.      Provést úvodní environmentální přezkoumání, tj. podrobnou analýzu současných problémů a chování podniku na poli ochrany životního prostředí.

2.      S ohledem na výsledky přezkoumání zavést systém environmentálního řízení. Systém definuje strukturu, pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků pokud jde o environmentální otázky; vyžaduje definování environmentální politiky podniku; zahrnuje stanovování cílů ochrany životního prostředí a konkrétních programů navrhovaných k jejich dosažení; zabezpečuje připravenost na mimořádné situace a reakce na ně apod.

3.      Pravidelně provádět či nechat provádět audity systému (environmentální audity) k prověřování jeho funkčnosti a adekvátnosti přijímaných opatření.

4.      Připravit environmentální prohlášení, tj. environmentální zprávu poskytující široké veřejnosti (a dalším zainteresovaným stranám) informace o dopadu a vlivu činnosti podniku na životní prostředí a jeho aktivitách v této oblasti.

5.      Nechat ověřit, zda environmentální přezkoumání, systém řízení, postup auditu a environmentální prohlášení splňují patřičné požadavky a nechat schválit environmentální prohlášení environmentálním ověřovatelem.

Podniky, které mají tímto způsobem ověřený systém EMAS, mohou dále požádat o registraci v oficiálním Registru EMAS. V České republice provádí registraci Agentura EMAS při Českém ekologickém ústavu, a to na základě obdržené žádosti, jejíž součástí je i ověřené environmentální prohlášení. Zaregistrované podniky jsou zveřejňovány na internetových stránkách Agentury EMAS a oficiálním webu Evropské komise a mohou též ke své propagaci využívat oficiálního loga EMAS se svým registračním číslem.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí