zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce

31.05.2004
Zemědělství
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce

Se vstupem do Evropské unie bude je stále více sledována (i omezována) produkce potravinářských komodit.

Vlasta Petříková

Proč se tedy nezaměřit na plodiny nové, nepotravinářské! K tomu se nyní naskýtá velmi dobrá příležitost, kdy celý svět hledá řešení energetické soběstačnosti, a to především v obnovitelných zdrojích energie. Bilancováním celkového potenciálu energetické biomasy v ČR bylo navíc zjištěno, že téměř celá jedna polovina (viz tabulka 1) potřebná pro zajištění stanovených cílů (8 % elektřiny a 6 % tepelné energie z celkové potřeby ČR do r. 2010) se musí získat přímým pěstováním energetických plodin. Tzv. zbytková biomasa, což jsou dřevní a lesní odpady, sláma apod., nestačí pokrýt tento naléhavý požadavek.

Pro zemědělství se tak otevírají nové perspektivní možnosti. Jedná se ale o plodiny netradiční, proto je nutné se s nimi seznámit a naučit se je pěstovat. Z vybraných plodin, doporučených pro energetické využití (které byly i podkladem pro dotace MZe) jsou některé již dostatečně propracované a mohou být zemědělskou praxí bezprostředně využívány. Jiné je třeba ještě dále ověřovat a hlavně zajistit jejich osiva. Příkladem energetických plodin může být komonice bílá, krmný sléz, nebo různé druhy vysokých trav, včetně nových odrůd sveřepů.

Nejvíce propracovaná energetická plodina je krmný šťovík, který začíná již být pěstiteli vnímán. Odrůda Rumex OK 2, u nás známá jako Uteuša (šlechtitel prof. Uteuš z Ukrajiny) se totiž pěstuje již na několika stovkách hektarů, po celé ČR. Jedná se o velmi výhodnou plodinu, protože je vytrvalá (nejméně 10-ti letá), výnosná i výjimečně kvalitní jako krmení i zelenina. Poskytuje kolem 10 tun suché hmoty z 1 ha. K dalším výhodám patří včasné dozrávání této plodiny. Pro energetické účely se sklízí již začátkem července a to běžnou mechanizací, která pak není blokována na následné žňové práce.

Loňský rok byl vlivem katastrofálního sucha mnohde nepříznivý i pro zakládání nových porostů plodiny Uteuša. Proto jsme s napětím očekávali výsledek přezimování těchto kultur. Dosavadní hodnocení porostů a to jak nově založených tak již víceletých, dopadlo v celku dobře. Některé nově založené porosty jsou sice prořídlé vlivem špatného vzcházení zasetého osiva, a tak se jim bude muset věnovat zvláštní pozornost v následném ošetřování (výjimečně musely být některé porosty zaorány). Tam, kde byla alespoň částečně zajištěna nezbytná vlhkost pro vzejití semen, jsou porosty pěkné, dostatečně zapojené. Víceleté porosty, které budou v letošním roce již tříleté (i pětileté) se po jarní kontrole jeví velice příznivě: již začátkem dubna pěkně obrůstají a jsou plně zapojené. Takovéto porosty slibují dostatečně vysoké výnosy energetické biomasy.

Zakládání porostů plodiny Uteuša se provádí na jaře. Je možné se setím počkat až do poloviny června, ale s ohledem na loňské zkušenosti s nedostatkem vláhy lze doporučit ranější setí s využitím zásob zimní vláhy. Krmný šťovík je plodina (ne plevel, jak si mnozí představují), a proto se jí musí věnovat potřebná péče, jako každé jiné plodině. Pole musí být náležitě odpleveleno a dokonale připraveno pro mělké setí. Semena jsou drobná, proto nesmí přijít hluboko - jen cca do 2,5 cm. Osivo vzchází postupně, proto hrozí nebezpečí zaplevelování, což se v prvém roce vegetace (kdy se ještě nesklízí pro energii) řeší mechanicky - posečením porostu. Šťovík se pak prosvětlí a postupně plevel potlačí. Rovněž v následujících letech je třeba porostu věnovat potřebnou péči. Zejména je nutné sledovat výskyt mandelinky ředkvičkové. Pokud se vyskytne, lze ji jednoduše zlikvidovat celkem levným postřikem, pak je porost do konce vegetace kvalitní. V důsledku napadení tímto škůdcem může porost prořídnout, a pak hrozí nebezpečí zaplevelení i víceletých porostů. Rozhodně se proto není třeba obávat, že by plodina Uteuša ? krmný šťovík, zaplevelil okolí pěstitelských ploch a pronikal nekontrolovatelně do přírody, ale naopak, pokud se mu nevěnuje náležitá péče, začne se zaplevelovat a postupně mizí z pole. Podrobnosti celé pěstitelské technologie jsou postupně zpracovávány a každému zájemci o pěstování této plodiny jsou k dispozici, včetně systematického poradenství.

Nejčastější starost pěstitelů je logicky možnost odbytu vypěstované biomasy. Vzhledem k vysoké potřebě energetické biomasy (viz úvod) není třeba se o dobyt obávat. Zvláště v poslední době, kdy začínají biomasu spalovat i některé velké podniky ČEZu je o energetickou biomasu velký zájem. Kotelny na biomasu, které již v ČR fungují, začínají mít potíže s nedostatkem tohoto fytopaliva, právě proto, že podniky ČEZu nakupují ?zbytkovou? biomasu pro své provozy a na menší kotelny, pak nezbývá. A zde je proto šance pro zemědělce, kdy budou mít spolehlivě zajištěný odbyt cíleně vypěstované biomasy, a přitom využijí efektivně půdu, aniž by museli čelit konkurenci na přetíženém trhu s potravinami.

Výroba energie z tuhé biomasy v r. 2010

druh biomasy energie celkem z toho teplo elektřina
v % PJ PJ GWh
dřevo a dřevní odpad 24 33,1 25,2 427
sláma obilnin a olejnin 11,7 15,7 11,9 224
energetické rostliny 47,1 63 47,7 945
bioplyn 16,3 21,8 15,6 535
celkem 100 133,6 100,4 2231

Celková potřeba energie v ČR - 1750 PJ, z toho biomasa - 133,6 PJ = 7,6 %
Tabulka zpracována s využitím informací z Váňa, J.: Odůvodnění některých cílů výroby energie z obnovitelných zdrojů k r. 2010. Zpracováno pro MPO v roce 2003, nepublikováno.

Zdroj: CZ BIOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí