zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt k energetickému a ekologickému stavitelství

20.07.2004
EMS
Projekt k energetickému a ekologickému stavitelství
Snaha o dosažení trvale udržitelného rozvoje, který je v souladu s péčí o životní prostředí, by se měla stát nedílnou součástí všech podnikatelských aktivit.
V konkrétním výrazu jde o preventivní přístup a příjímání lepších postupů při výrobě i jakékoli související činnosti. V oblasti ekologie se silně angažuje závod Energetické a ekologické stavitelství (EES). Je součástí akciové společnosti ŽS Brno, a.s., která se rozhodující měrou podílí na stavbách pro České dráhy.

Specializací závodu EES je zejména výstavba měníren pro dopravní podniky a vývoj a výroba napájecích systémů pro České dráhy. V oblasti ekologie se závod zabývá výstavbou čistíren odpadních vod a kotelen na biomasu.

Integrovaný systém řízení

V návaznosti na péči o životní prostředí závod EES implementoval a dále rozvíjí integrovaný systém řízení, a to managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001: 2001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001: 1997 a managementu bezpečnosti práce podle OHSAS 18001:1999. Za svůj přístup k certifikaci obdržel jako první stavební podnik v ČR Zlatý certifikát. V roce 2003 byly jeho výsledky korunovány Národní cenou České republiky za jakost. Na svém kontě má samozřejmě ještě celou řadu dalších ekologických aktivit.

S projektem \"Energetické a ekologické stavitelství\" se dostal mezi finalisty \"Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2003\", organizované každoročně BLF, což navíc znamenalo nominaci do European Awards for the Environment v kategorii Management, pořádané Evropskou komisí. V čem spočívá jeho přínos?

Používání optimálních technologií

Při realizaci projektů, vývoji a návrhu technologií v oblasti napájecích systémů s ohledem na péči o životní prostředí využívá závod EES nejnovější poznatky vědy a techniky, například detailně zpracované analýzy LCC/RAMS (náklady na životní cyklus/spolehlivost, dostupnost, údržba a bezpečnost) při dodávkách napájecích zařízení. Aplikace této metody LCC/RAM umožňuje stanovit předpokládanou spolehlivost zařízení, určit kritičnost poruch, nároky na údržbu a následnou optimalizaci celého zařízení, dále výrazně vylepšit jeho parametry, včetně postupu likvidace po skončení jeho životnosti.

Investorovi je proti původnímu projektu navrženo použití ekologicky šetrnějších technologií. Jedná se zejména o výměnu olejových transformátorů za vzduchové transformátory, o výměnu vypínačů s náplní SF6 (fluorid sírový) za vakuové, o nahrazení plynového ohřevu výhybek za elektrický ohřev na stavbě \"Průjezd železničním uzlem Děčín\".

Realizace staveb a ochrana životního prostředí

Při realizaci veškerých projektů se uplatňuje výše zmíněný systém řízení s důrazem na ochranu životní prostředí. Jeho základem je \"Plán zabezpečování požadavků EMS na stavbě\". V něm jsou definovány jednotlivé činnosti, vznikající odpady, environmentální aspekty, jednotlivá opatření sloužící k minimalizaci dopadů na životní prostředí a u nejvýznamnějších činností jsou stanoveny programy k jejich minimalizaci. V rámci plánu se sledují cíle environmentální politiky závodu EES, například v oblasti odpadového hospodářství na stavbě, dopravy, mechanizace atd.

U staveb je vedena kniha odpadů, ve které jsou specifikovány jejich jednotlivé druhy s určením, jak se s odpadem nakládá. V průběhu realizace je pak v knize evidováno množství odpadů odvezených ze stavby k likvidaci.

Konkrétní příklady ekologických aktivit

Při rekonstrukci pavilonu G v areálu Hamzovy dětské léčebny Luže-Košumberk byla uplatněna metodika čistší produkce, a to ve spolupráci s regionálním pracovištěm Centra čistší produkce Brno. Cílem navržených opatření bylo dosáhnout snížení energetických nákladů o 5 %.

V rámci tohoto projektu došlo k zateplení fasád, stropů, výměně oken a vybavení pavilonu jednopákovými bateriemi. Současně se zmodernizoval a zreguloval otopný systém prvního poschodí, řízený počítačem, v hodnotě kolem 500 000 Kč.

Úkolem při rekonstrukci kotelny a souvisejících rozvodů v Bystřici nad Pernštejnem byla náhrada uhlí spalováním biomasy. Závod EES navrhl využití rozvodů tepla jako zásobníku, což optimalizuje potřebnou kapacitu akumulace tepla v systému rozvodů a akumulátoru. Minimalizuje se náběh kotlů v mezních stavech, kdy běží na spodní hranici účinnosti s dopadem na zhoršení úrovně emisí. Nad rámec původního projektu se provedlo opláštění skladu paliva včetně střechy, aby nedocházelo k rušení okolních obyvatel hlukem.

Péče o pracovní prostředí

Soustavné zlepšování životního a pracovního prostředí přineslo jen v průběhu let 2002 a 2003 několik úprav v areálu závodu EES. Patří sem rekonstrukce výměníkové stanice, výdejny jídel, celkové zateplení administrativní budovy, klimatizace jak v kancelářích, tak v provozní budově, úprava ploch, reorganizace skladového hospodářství, zřízení nové skládky nebezpečných odpadů atd.

Závod EES také získal v roce 2001 na základě bezpečnostního auditu jako jedna z prvních stavebních organizací osvědčení Bezpečný podnik od Českého úřadu bezpečnosti práce. Po aplikaci zásad auditu se trvale a výrazně snižoval počet úrazů ze 13 v roce 1999 na dva v roce 2003.

Také mnohé další aktivity závodu se týkají ekologických a zdravotních aspektů. Například jako signatář Mezinárodní deklarace o čistší produkci se hlásí k dosažení trvale udržitelného rozvoje, angažuje se ve sdružení Stavíme ekologicky při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a uplatňuje zásady přijaté v rámci aktivit Ministerstva zdravotnictví ČR pod názvem Zdravý podnik.

Pro širší povědomí o vytváření zdravého životního stylu se závod připojil k Fóru zdraví podporujících organizací a na třetí národní konferenci HESME, zaměřené na praxi v řízení péče o zdraví, prostředí a bezpečnost práce, získal ocenění za podporu zdraví na pracovišti.

Zpracováno dle podkladů firmy
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí