zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výklad k paragrafu 70 novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

01.09.2004
Příroda
Výklad k  paragrafu 70 novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Porada vedeni MZP dne 4.8.2004 schvalila prilozeny vyklad k  paragrafu 70 novely zakona 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny. Vyklad se zabyva problematikou podavani zadosti o informovani o zahajovanych spravnich rizenich podle zakona 114

Žádosti občanských sdružení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (V/138)

§ 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti podané přede dnem vstupu novely zákona v účinnost (do 27. dubna 2004 včetně) se považují za podané ke dni účinnosti zákona a platí jeden rok od tohoto data (do 28. dubna 2005). Od 28. dubna 2004 musí být podané žádosti věcně a místně specifikovány. Přípustné jsou i generální žádosti týkající se všech zamýšlených zásahů a zahajovaných správních řízení v územní a věcné působnosti žádaného orgánu.

Odůvodnění:

Podle nového znění ust. § 70 odst. 2 nejsou podané žádosti časově neomezené a každoročně se musí znovu podávat. Takové žádosti musí být věcně a místně specifikovány. 

Novela zákona nemá pro již podané žádosti žádná přechodná ustanovení. Pokud by zákonodárce chtěl, aby jejich platnost skončila, bylo by to výslovně vyjádřeno v textu novely zákona. Výslovné ustanovení o tom, že dosud podané žádosti pozbývají platnosti, však zákon nemá.

Tyto žádosti musí být doplněny o příslušné údaje, aby požadavkům na oba druhy specifikace vyhovovaly. Dovozovat věcnou a místní specifikaci z věcné a místní příslušnosti orgánu, u něhož je žádost podána, nelze, neboť zákon uvádí oba druhy specifikace výslovně. Je-li specifikace nejasná, může správní orgán vyzvat žadatele k jejímu doplnění. Místní specifikace se týká území, pro něž se informace žádá, věcná specifikace pak věcí, o nichž má být informováno, tj. všech nebo jen některých řízení a činností.

Okamžik počátku běhu roční lhůty by měl být dán dnem podání žádosti, jestliže je žádost později doplněna ve smyslu výše uvedeném.  

V případech, kdy chybí přechodné ustanovení právního předpisu, je principielně správné vykládat jeho ustanovení ve prospěch občanských práv. 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí