zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Environmentální management - Revize norem ČSN EN ISO 14001:1997 a ČSN EN ISO 14004:1997

26.10.2004
EMS
Pozvánka na seminář Environmentální management - Revize norem ČSN EN ISO 14001:1997 a ČSN EN ISO 14004:1997
Účelem semináře je seznámit účastníky se stavem normalizace v oblasti environmentálního managementu v rámci organizací ISO, CEN a ČSNI

Český normalizační institut Vás zve na odborný seminář

Environmentální management - Revize norem ČSN EN ISO 14001:1997 a ČSN EN ISO 14004:1997

9. prosince 2004
Kongresové centrum
Družstevní Asociace ČR
Praha 1, Těšnov 5

Účelem semináře je seznámit účastníky se stavem normalizace v oblasti environmentálního managementu v rámci organizací ISO, CEN a ČSNI (ČR), včetně návrhů mezinárodních norem týkajících se environmentální komunikace a tří norem souvisících s obchodováním se skleníkovými plyny.
První část semináře bude věnována změnám, ke kterým dochází v revidované normě ČSN EN ISO 14001 určené jako specifikace pro certifikaci systémů
environmentálního managementu a také v ČSN EN ISO 14004 obsahující všeobecný návod při zavádění systému environmentálního managementu.
Účastníci budou seznámeni s hlavním cílem revize, tj. navázání na revidované normy ISO řady 9000 z roku 2000 a upřesnění textu norem ISO 14001 a ISO 14004 v částech, které nebyly jednoznačné a poskytovaly různé možnosti výkladu.
V druhé části semináře bude podána informace o nové normě obsahující příklady hodnocení dopadu životního cyklu. Posuzování životního cyklu (LCA) je jedním ze způsobů environmentálního managementu. V poslední době došlo v této oblasti ke značnému pokroku, důkazem jsou i příklady aplikace ISO 14042.
Součástí této části semináře je také informace o stavu revize 4 základních norem pro LCA, včetně závěrů z posledního zasedání příslušné subkomise ISO.
Seminář je vhodný pro všechny organizace, které již mají nebo v budoucnu chtějí mít certifikovaný systém environmentálního managementu. Zároveň je vhodný pro zástupce certifikačních a poradenských organizací a všechny organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Oba hlavní přednášející patří mezi přední odborníky pro dané oblasti. Pravidelně se zúčastňují zasedání technické komise ISO/TC 207 Environmentální management, včetně posledního zasedání počátkem září 2004. Proto budou přednesené přednášky obsahovat nejnovější poznatky a informace.

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH. Na vložné na seminář je uplatněna 19% DPH, cena včetně daně činí 2 261 Kč.
Poplatek zahrnuje:
– pracovní překlad revidované normy ISO/FDIS 14001:2004,
– sborník přednášek ve formě powerpointových prezentací k semináři
– a občerstvení v průběhu semináře.
Daňový doklad obdržíte u prezence nebo jej na vyžádání zašleme poštou.

Odborný garant:
Ing. Oldřich Čermák
ČSNI, Biskupský Dvůr 5
110 02 Praha 1
tel.: 221 802 166
e-mail: oldrich.cermak@csni.cz e-mail:

Organizační garant:
Ing. Radmila Kudelová
ČSNI, Biskupský Dvůr 5
110 02 Praha 1
tel.: 221 802 137, fax: 221 802 301
radmila.kudelova@csni.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
9.00 – 9.30 Prezence účastníků
9.30 – 9.35 Zahájení semináře
Ing. Oldřich Čermák, ČSNI
9.35 – 10.30 Normy ISO řady 14000, současný stav a plán činnosti, včetně organizace prací na mezinárodní a evropské úrovni a také v ČR, souvislosti s EMAS a činností EK
Ing. Oldřich Čermák, ČSNI
10.30 – 12.30 Revize norem ISO 14001 a ISO 14004, záměry revize, změny proti platným normám, způsob a termín zavedení do soustavy českých technických norem, výhled do budoucnosti
RNDr. Zdeněk Suchánek, DHV CR, spol. s r.o.
12.30 – 13.00 Přestávka
13.00 – 15.00 Soubor norem ISO řady 14040 na posuzování životního cyklu, stav normalizace v ISO, CEN a ČR a nová norma ČSN ISO/TR 14047 přinášející příklady aplikace ISO 14042
Ing. Marie Tichá, MT Konzult
15.00 – 15.30 Diskuze

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání: Kongresové centrum, Družstevní asociace ČR, Těšnov 5, Praha 1.
2. Spojení: Metro C a B – stanice Florenc.
3. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku
zašlete nejpozději 5 dnů před termínem konání semináře na adresu:
Radmila Kudelová, ČSNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1,
e-mail:radmila.kudelova@csni.cz, tel.:221 802 137, fax:221 802 301.
4. Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH, včetně 19% DPH činí účastnický poplatek 2 261 Kč. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
5. Zaplacení účastnického poplatku prokažte při prezenci příslušným dokladem.
6. Na kopii závazné přihlášky lze přihlásit i další účastníky.
7. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, sborník přednášek vztahující se k semináři zašleme.
8. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, budou vyrozuměni pouze ti účastníci, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni a bude pro ně uspořádán seminář v dalším vhodném termínu.
9. Účastnický poplatek poukažte:
Komerční banka Praha 1,
č. účtu: 4000038-031/0100,
Variabilní symbol: 20200410
IČ: 48135283
DIČ: CZ 48135283.
10. Změna programu vyhrazena.
ČSNI Zašlete nejpozději
Radmila Kudelová 5 dnů před
Biskupský dvůr 5 konáním semináře
110 02 Praha 1

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí