zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bez vytvoření trhu s biomasou nelze uspokojit poptávku

29.11.2004
Obecné
Zemědělství
Bez vytvoření trhu s biomasou nelze uspokojit poptávku
Sdružení CZ Biom zveřejnilo své stanovisko ke společnému spalování biomasy a uhlí a k návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů.
V dlouhodobém výhledu je cílem sdružení CZ BIOM podpora a rozvoj komplexního využití biomasy pro výrobu obnovitelných průmyslových a chemických surovin, stavebního materiálu a energie. Toto nové odvětví, založené např. na biorafinériích, v nichž bude vyráběn celý komplex produktů, vč. energie nebo energetických nosičů (např. bioethanolu či vodíku), je budoucností českého průmyslu.

Přestože technický potenciál biomasy pro kombinaci potravinářského, energetického i průmyslového využití je vysoký, stávající nedostatečně rozvinutý trh s biomasou je založen zejména na dřevních odpadech (štěpka, piliny).

Tento potenciál "sekundární" biomasy je z větší části vyčerpán, potenciál další biomasy (zejména pěstované biomasy, nebo např. lesních zbytků) je na vyšší cenové hladině a pro jeho využití nejsou dnes ještě vytvořeny dostatečné podmínky. Na málo rozvinutém trhu způsobí každé mimořádné zvýšení poptávky problém, jako se to stalo s výkupní cenou při společném spalování biomasy a uhlí. Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je investičně nákladný.

Potenciál pěstované biomasy je omezen i administrativními bariérami, z velké části například neopodstatněně založenými na argumentaci zájmy ochrany přírody. Bez vytvoření trhu s pěstovanou energetickou biomasou nelze naplnit cíle stanovené v přístupové smlouvě k EU, ani uspokojit poptávku po decentrálním zásobování.

Stanovisko

Oficiální stanovisko a doporučení CZ Biom ve věci spoluspalování je následující:

Nepodporovat spoluspalování biomasy s uhlím ve všech stávajících a nových zařízeních. Za spoluspalování by však nemělo být považováno tzv. hybridní spalování, kde biomasa a uhlí jsou na jednom zařízení spalovány v samostatných topeništích.

Nepodporovat výrobu elektrického proudu z biomasy na zařízení s vyšším výkonem než 10 Mwe.

Reálně zahájit proces odbourávání administrativních a technických překážek, mnohdy uměle stavěných do cesty rozvoji fytoenergetiky, pročež se ke spolupráci vyzývají zejména příslušné resorty životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a také další orgány státní správy a samospráv, které mohou tuto oblast pozitivně ovlivnit.

Sankce za podvod při prokazování původu elektrické energie z biomasy by měly být nastaveny tak vysoko, aby dostatečně motivovaly k dodržování pravidel a nedocházelo k záměně obnovitelného a neobnovitelného paliva. Částky uvedené v odstavcích § 12 návrhu zákona by tak měly být příslušně navýšeny.

Nový zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů by měl vést k dlouhodobému snižování zátěže životního prostředí a zvyšování bezpečnosti zásobování energií. Podpora by měla být nastavena tak, aby nezpůsobovala významné, neočekávané a dlouhodobě nepříznivé výkyvy na souvisejících trzích (papírenský průmysl, průmysl stavebních materiálů).

Jakkoli výše navržené způsoby řešení nemusí znamenat rychlý přírůstek "zelené elektřiny", za relativně snadného rozlišení výkupní cenou se vytváří srovnatelné podmínky pro stávající velkoproducenty energie a nové malé výrobce.

Je potřeba začít promyšleně budovat regionální "obnovitelnou" energetiku, která postupně zastoupí určitou část dožívajících uhelných elektráren. Ekonomika jejich nástupců se totiž již nebude výrazně lišit od "bioelektráren", a je tak pravděpodobné, že po skončení podpory, dané tímto zákonem, již nebude žádné další podpory zapotřebí.

Do té doby by však významná část podpory měla být přenesena na pěstitele energetické biomasy, tj. na zemědělce. Tím by byl současně podpořen rozvoj moderních, nejlepších dostupných technologií a zařízení s místním, regionálním významem, nikoli velké centrální zdroje vyžadující velké svozové vzdálenosti a vystavené většímu bezpečnostnímu riziku.

Zdroj: CZ BIOM, www.biom.cz
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí